Na sjednici Gradskog vijeća Grubišnog Polja izglasan je rebalans gradskog poračuna za 7,25 milijuna kuna, i on je smanjen na 22 milijuna kuna. Time je i Grubišno Polje podijelilo sudbinu većine jedinica lokalne samouprave koje su morale rezati proračune jer su izostali prihodi iz raznih fondova na koje su prijavljivali svoje projekte .
– Od Fonda za ruralni razvoj očekivali smo sufinanciranje za obnovu nerazvrstanih cesta i poljske puteve, te pomoć za gradove s manje do deset tisuća stanovnika, no natječaji za te mjere još nisu niti raspisani. Stoga smo morali ići na rebalans, no van toga proračun normalno funkcionira – pojašnjava zamjenik gradonačelnika Dalibor Jurina.
Gradsko vijeće donijelo je i odluku o dodjeli javnih gradskih priznanja koja će se dobitnicima uručiti na Svečanoj sjednici Gradskoga vijeća 4. studenog. Plakete će dobiti tvrtke Agroproteinka i Bistra, te Jaruška Krčma i Davor Herout. Povelja Grada bit će dodijeljena Iliji Pejiću, Stjepanu Kozoliću, te Stjepanu Bukovcu.