Gotovo sve općine s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, tri grada i sâma Bjelovarsko-bilogorska županija našli su se s na listi Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dobra je to vijest s obzirom da je riječ o sufinanciranju projekata namijenjenih regionalnom razvoju jedinica lokalne samouprave čiji je stupanj razvoja ispod državnog prosjeka. Bespovratni novac bit će iskorišten većinom za obnovu prometnica, nogostupa i društvenih domova, a riječ je o ukupno 4,6 milijuna kuna.

Dobitnici

Bjelovarsko-bilogorska županija – Potaknimo dječje osmijehe 100.000 kn

Grad Garešnica – Rekonstrukcija ceste u Radničkoj ulici 425.000 kn
Grad Grubišno Polje – Sanacija nogostupa na području grada 265.000 kn
Grad Čazma – Rehabilitacijski centar za starije i slabije pokretne osobe 300.000 kn

Općina Ivanska – Obnova Dječjeg vrtića Ivančica 100.000 kn
Općina Končanica – Adaptacija društvenih domova 300.000 kn
Općina Kapela – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lipovo Brdo – Nova Diklenica 100.000 kn
Općina Velika Pisanica – Uređenje zgrade Doma zdravlja 100.000 kn
Općina Đulovac – Rekonstrukcija parkirališta 350.000 kn
Općina Hercegovac – Uređenje pješačke staze 200.000 kn
Općina Velika Trnovitica – I. Faza energetske obnove mjesnog doma 325.000 kn
Općina Šandrovac – Obnova društvenog doma u Ravnešu 300.000 kn
Općina Zrinski Topolovac – Dovršetak uređenja višenamjenske površine 300.000 kn
Općina Berek – Adaptacija društvenog doma 300.000 kn
Općina Sirač – Rekonstrukcija Ulice Petra Svačića 300.000 kn
Općina Rovišće – Izgradnja višenamjenskih površina društvene namjene 300.000 kn
Općina Nova Rača – Rekonstrukcija društvenog doma u Novoj Rači – III faza 170.000 kn
Općina Severin – Obnova objekta za smještan primarne zdravstvene zaštite 225.000 kn
Općina Štefanje – Završetak izgradnje društvenog doma “Štefanje Brijeg” 200.000 kn