Rok za dovršetak izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Križevci, dionice o kojoj ovisi hoće li se putovanje vlakom od Bjelovara do Zagreba skratiti na ispod sat vremena, postavljen za veljaču 2020. godine, sudeći prema zaoštrenoj retorici investitora, HŽ Infrastrukture, čini se da je prilično upitan. Naime, ovih dana iz HŽ Infrastruktura stigle su prijetnje da će promijeniti izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Križevci ako postojeći ne ubrza radove, odnosno ako ne pokaže namjeru da misli završiti dogovoreni posao. Do kašnjenja u radovima, naime, došlo je zbog poslovnih problema u kojoj se našla tvrtka Hidroelektra Niskogradnja koja je potom zamijenjena drugim podizvođačem radova.

 Radovi moraju ubrzati

– Ako izvođač radova i nakon zamjene podizvođača nastavi s dosadašnjim dinamikom izvođenja radova, pokazao bi da nema ozbiljnu namjeru dovršiti što bi konačno bila osnova za raskid ugovora – odgovorili su iz HŽ Infrastrukture na upit Hine hoće li ta tvrtka, zbog kašnjenja radova, otkazati ugovor s izvođačima na pruzi Dugo Selo – Križevci. Upozorili su i kako je domaći konzorcij ponuditelja u kojem su DIV, Zagreb-Montaža i Dalekovod, u proteklom razdoblju više puta upozoravan na problematiku kašnjenja radova i neispunjenje planirane dinamike. Ako žele anulirati kašnjenje, domaći konzorcij radove mora nastaviti sa znatno pojačanom dinamikom, naglasili su iz HŽ Infrastrukture. Podsjetimo, iako se radovi na izgradnji pruge Sv. Ivan Žabno – Gradec odvijaju predviđenom dinamikom i vrlo brzo bi trebali biti dovršeni, projektom je predviđeno da se ta pruga spoji na novi kolosijek pruge Križevci – Dugo Selo čija izgradnja poprilično kasni.