Ovogodišnji Salon inovacija u organizaciji Županijske komora Bjelovar Hrvatske gospodarske komore održat će se u četvrtak, 3. listopada, u 10 sati, u velikoj dvorani hotela Central u Bjelovaru.

Izložba će već tradicionalno predstaviti inovatore iz Bjelovarsko-bilogorske županije uz gostovanje renomiranih i nagrađivanih inovatora iz cijele Republike Hrvatske. Prema riječima organizatora, cilj je prikazati dostignuća tvrtki članica HGK, ali i škola (osnovnih i srednjih), veleučilišta, ustanova, udruga i svih inovatora koji žele predstaviti svoje inovativne radove na ovoj izložbi inovacija.

Izlaganje inovacija (modela, digitalnih vizualizacija, uzoraka, prototipova, gotovih funkcionalnih proizvoda, tiskanih materijala, crteža ili idejnih projekata) bit će bez naknade za izlaganje, a sve ostale troškove izlagači su dužni snositi sami (smještaj, prehrana i drugo). Izložba inovacija bit će otvorenog tipa, bez naplate ulaska za posjetitelje.

Za organizaciju izložbe i pratećih stručnih skupova zadužen je Miljenko Juratovac (tel: 043/ 274-063, 043/ 274-060 (centrala), telefaks: 043/ 241-908, adresa elektroničke pošte: mjuratovac@hgk.hr), od kojega možete dobiti dodatne informacije i s kojime se možete dogovoriti u vezi s organizacijom Salona inovacija.

Na izlaganje se prijavite slanjem ispunjenog obrasca, najkasnije do 16. rujna, na adresu i način naveden u obrascu.

Salon organizira Županijska komora Bjelovar u suradnji sa Sektorom za industriju HGK i Udrugom inovatora Hrvatske.