Na Trgovačkom sudu u Bjelovaru prošlog je tjedna prihvaćen Izmijenjeni plan restrukturiranja tvrtke “VRT” iz Bjelovara. Time je potvrđen Predstečajni sporazum zaključen između dužnika “VRT”-a i vjerovnika i to na način da se utvrđenim tražbinama otpiše čak 80 posto glavnice i 100 posto kamata, a da se po počeku od dvije godine namiri 20 posto iznosa glavnice u jednakim polugodišnjim ratama tijekom razdoblja od pet godina. Ova predstečajna nagodba postat će pravomoćna ako nitko od vjerovnika ne podnese žalbu.

Znatna potraživanja

Ukupno prijavljene tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku iznosile su 80 milijuna kuna, od čega se više od 80 posto odnosilo na tvrtke povezane sa samim “VRT”-om ili na članove obitelji Belošević, vlasnike tvrtke. Na pet najvećih vjerovnika tako je otpalo oko 66,6 milijuna kuna. Tvrtka “RATARSTVO” registrirana na adresu Matice hrvatske 4/I, Bjelovar, istu adresu kao i “VRT”, tako je potraživala 19,5 milijuna kuna. Tvrtka “VRTINVEST”, također prijavljena na istoj adresi, koja je prema sudskom registru ujedno i vlasnik tvrtke “VRT” potraživala je 15,8 milijuna kuna, dok je sestrinska tvrtka “VOĆNJAK” od “VRT”-a potraživala 11,5 milijuna kuna. Tu su još i tražbine Josipa Beloševića od 13,7 milijuna kuna te tražbine Domagoja Beloševića od 6,1 milijuna kuna, nakon kojih dolaze potraživanja Erste banke (4,2 milijuna kuna) i Ministarstva financija (2 milijuna kuna).
Svim tim tvrtkama je zajedničko da su također u procesu predstečajne nagodbe, a za tvrtku “VRTINVEST” Trgovački sud je dana 10. ožujka izdao rješenje da se predstečajni postupak obustavlja. Kao razlog je navedeno da razlika između prijavljenog dugovanja u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka i utvrđenih tražbina na ročištu iznosi 15,2 milijuna kuna, što znači da je iznos utvrđenih tražbina za 75 posto veći od iznosa obveza prema vjerovnicima koje je dužnik naveo u prijedlogu.
Kako je sud utvrdio da su za prihvaćanje Izmijenjenog Plana restrukturiranja dužnika “VRT”-a ispunjena oba uvjeta, predstečajna je nagodba prihvaćena. Za prihvaćanje plana glasala je većina od sveukupnog broja vjerovnika, tj. 128 od njih sveukupno 219. Za Izmijenjeni Plan je glasalo i više od dvije trećine od utvrđenih tražbina vjerovnika s pravom glasa. Kako je iznos tražbina za koje vjerovnici imaju pravo glasa iznosio 40,1 milijun kuna, a iznos tražbina za koje su vjerovnici glasali iznosio je 29,3 milijuna kuna ili 73 posto, dok je iznos tražbina vjerovnika koji su glasali protiv iznosio 10,8 milijuna kuna ili 27 posto, postignuta je potrebna većina glasova vjerovnika pri glasovanju i stoga je Izmijenjeni Plan restrukturiranja dužnika od strane vjerovnika prihvaćen.

Takav je Zakon

Da se situacija ipak ne dovede do potpunog apsurda, sud je sastavio popis vjerovnika i prava glasa koja im pripadaju, a vjerovnici s pravom glasa su glasovali putem glasačkih listića. Vjerovnici koji imaju neko zajedničko pravo, a to su bili “VRTINVEST”, “RATARSTVO”, “VOĆNJAK” i Domagoj Belošević dali su svoju suglasnost o jedinstvenom pravu glasa Josipu Beloševiću za iznos tražbine od 13,4 milijuna kuna te je temeljem date suglasnosti on glasao kao jedan vjerovnik. Kako je većina vjerovnika glasala za prihvaćanje Izmijenjenog plana, predstečajna je nagodba, za sada, nepravomoćno, prihvaćena i tvrtki “VRT” je omogućeno da se riješi velike većine dugova i praktički krene ispočetka.
-Zakon je takav kakav je i mi suci ga moramo provoditi. Bile su ispunjene sve pretpostavke koje Stečajni zakon propisuje i nije bilo razloga da se predstečajna nagodba ne prihvati. Svaka tvrtka je pravna osoba za sebe, tako da tu ništa nije sporno. Ja Zakon nisam pisao, već ga samo provodim – rekao je glasnogovornik Trgovačkog suda u Bjelovaru Tomislav Mrazović, sudac koji je ujedno i vodio predstečajnu nagodbu bjelovarske tvrtke “VRT”.