U svečanoj dvorani bjelovarskog hotela Central upravo je u tijeku Sajam poslova. Prema našem dojmu, ove godine prevaga je na strani poslodavaca. Dakle, ako nemate posao a htjeli biste raditi, trkom do hotela. Ne morate čak ni imati pripremljen životopis (CV), organizatori su pripremili upitnik koji treba ispuniti, a služi svrsi.