Grad Garešnica je i ove godine u proračunu osigurao značajna financijska sredstva za rad svojih udruga. Još 20. siječnja raspisan je natječaj za predlaganje programa i projekata udruga civilnog društva Grada Garešnice u području kulturno-umjetničkog amaterizma, za održavanje manifestacija u kulturi, za udruge osoba s invaliditetom i humanitarnih udruga, udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Garešnice te udruga građana Grada Garešnice.

 Značajna sredstva

-Na natječaj udruga civilnog društva u području kulturno-umjetničkog amaterizma prijavilo se sedam udruga, s tim da se Folklorni ansambl „Zdenac“ Garešnica prijavio na natječaj sa dva programa. Osim njihovih, stigle su i prijave Češke besede Grada Garešnice, KUD-a “Graničar”, Povijesne udruge Bršljanica, Pjevačkog sastava “Hrvatska žena”, Gareš’kog kulturnog centra Garešnica i Garešničkih mažoretkinja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se mogao prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu odnosno projektu bio je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu odnosno projektu je 20.000,00 kuna. Ukupan iznos odobrenih sredstava po ovom natječaju je 75.000,00 kuna – pojašnjava Josip Bilandžija, zamjenik garešničkog gradonačelnika.

Kad je riječ o natječaju za udruge civilnog društva u području održavanja manifestacija u kulturi prijavilo se 5 udruga, s tim da se Srpsko kulturno društvo Prosvjeta – pododbor Garešnica prijavio na natječaj sa dva programa. Osim tog društva, prijave su poslali Povijesna udruga Bršljanica, P. S. Hrvatska žena, Ogranak Matice hrvatske u Garešnici i Folklorni ansambl “Zdenac”. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se mogao prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu bio je 1.000,00 kuna, a najveći iznos 15.000,00 kuna, dok je odobreno ukupno 50.000,00 kuna.

 Potpora Grada

Na natječaj za udruge osoba s invaliditetom i humanitarnih udruga prijavile su se Udruga slijepih Grada Kutine, Dijabetička udruga Garešnica i Udruga osoba s invaliditetom Daruvar kojima je ukupno odobreno 17.300,00 kuna. Na natječaj za udruge proistekle iz Domovinskog rata prijavilo se 5 udruga, neke i s dva programa odnosno projekta. Riječ je o udrugama “RIS” Kutina – Podružnica Garešnica, UHVIDR – a UHVIDRA – a, UHBDR policije, Klub veterana – 1. satnija ZNG 91. Garešnica i Udruga ratnih veterana – TIGROVI, kojima je ukupno odobreno 46.000,00 kuna.

Na natječaj za udruge građana Grada Garešnice prijavilo se 10 udruga – Biciklistička udruga Guvernal, Udruga umirovljenika Garešnica, Pčelarska udruga Dr. Đuro Sulimanović, Udruga privatnih šumovlasnika, Udruga antifašističkih boraca, Udruga za zaštitu potrošača, Odred izviđača Garešnica , Klub liječenih alkoholičara, Udruga umirovljenika Garešnički Brestovac i Udruga vinogradara i voćara. Za njih je u proračunu osigurano 48.000,00 kuna.

-Komisija sastavljena od troje člana koja je imenovana na Gradskom vijeću Grada Garešnice pregledala je i bodovala je sve pristigle prijave na natječaj te su s udrugama sklopljeni ugovori. Cilj nam je da Grad Garešnica bude grad građana i da bude potpora svim našim udrugama – zaključuje zamjenik gradonačelnika Josip Bilandžija.