Kao direktor tvrtke Bjelovarski sajam neprekidno sam pod medijskim napadima od strane gradonačelnika grada Bjelovara i predsjednika HSLS-a Daria Hrebaka. Iz tih medijskih objava navode se milijunski gubici i netransparentnost poslovanja tvrtke Bjelovarski sajam.

Bjelovarski sajam kao direktor preuzeo sam 04.11.2013. godine kada je tvrtka bila u teškoj situaciji s blokiranim računom i kada su postojali izgledni uvjeti za stečaj tog trgovačkog društva. U to vrijeme, vlasnici Bjelovarskog sajma, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Bjelovar, tvrtku su godišnje pomagali iz proračuna s dva milijuna kuna. Unatoč financijskoj potpori, tvrtka je dovedena pred stečaj, a da je tome tako, može se jasno iščitati u javno objavljenim podacima FINA-e.

Uspješni i bez dotacija

Tijekom proteklih šest godina otkada sam na čelnom mjestu Bjelovarskog sajam, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Bjelovar ukinuli su dotacije od dva milijuna kuna godišnje, pa je tako Bjelovarskom sajmu u proteklom periodu od zadnje dvije godine ukinuta dotacija za četiri milijuna kuna. U financijskom izvješću FINA-e također je vidljivo da niti u 2018. godini prema Bjelovarskom sajmu od strane BBŽ i Grada Bjelovara nije doznačena niti jedna lipa iz proračuna.

Na današnji dan, 30.12.2019. godine, Bjelovarski sajam nema nikakvih dugovanja prema zaposlenicima, prema državi niti neplaćenih rata postojećih kredita. Trenutno je na računima tvrtke više od tri milijuna kuna, što Bjelovarski sajam uz potvrdu financijskih institucija svrstava u zlatni razred boniteta u Republici Hrvatskoj.

Na zahtjev Grada Bjelovara, uz potvrdu većinskog vlasnika, uz redovita financijska izvješća Skupština društva naredila mi je provođenje niza dodatnih revizija. Provela ih je tvrtka BDO Croatia, jedna od vodećih hrvatskih tvrtki za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga sa sjedištem u Zagrebu.

Poslovanje transparentno i bez gubitaka, bjelovarski gradonačelnik, kao član Skupštine društva, potpisao je sva financijska izvješća i predviđene Odluke za 2018. godinu. Potpuno netočno da se radi o milijunskim gubitcima i netransparentnosti poslovanja Bjelovarskog sajma, jer bi u tom slučaju bilo upitno zašto je potpisao sve predviđene Odluke i Zapisnik sa Skupštine društva održane 24.06.2019.

Gradonačelnik sada traži da mu se preda Zapisnik kako bi on isti napisao onako kako njemu odgovara i zapravo traži da se isti falsificira. Mogu to jedino protumačiti kao osvetu za sudjelovanje na prošlim izborima za mjesto gradonačelnika Bjelovara.

Bez obzira na prethodno navedeno, od gospodina Hrebaka nismo očekivali ovakve napade uključujući i zahtjeve za falsificiranjem zapisnika.
Kako bi šira javnost, a i građani grada Bjelovara, bili transparentno obaviješteni, Bjelovarski sajam na svojim stranicama javno će objaviti Odluke, Zapisnik Skupštine društva i službene izvatke od FINA-e kako bi javnost imala uvid kako na sajmu ne postoje nikakvi milijunski gubitci.

Objavit ćemo i zahtjev Gradonačelnika Darija Hrebaka u kojem izrijekom naznačuje da je Zapisnik sa Skupštine sam potpisao, međutim naknadno se predomislio. Zapisnik sa Skupštine službeni je dokument koji se prosljeđuje Trgovačkom sudu i promjena istog mogla bi se protumačiti kao zahtjev za falsificiranjem.

Ovim putem želimo dodatno izvijestiti širu javnost i građane grada Bjelovara da će i ova 2019. godina biti zabilježena kao jedna od najuspješnijih godina otkada Bjelovarski sajam d.o.o. posluje. Dobit će iznositi oko pola milijuna kuna čime će se i nadalje potvrditi kontinuirani niz uspješnosti poslovanja tvrtke Bjelovarski sajam otkako sam na čelnom mjestu tvrtke, bez obzira što niti u ovoj 2019. godini od osnivača BBŽ i Grada Bjelovara nismo dobili niti jednu jedinu lipu.

Davorin Posavac, direktor Bjelovarskog sajma