Jedan od prvih poslova sljedećeg saziva bjelovarskog Gradskog vijeća bit će obračun poreza na nekretnine, poreza koji će od iduće godine plaćati svi vlasnici nekretnina. Naime, u prvom tromjesečju iduće godine na adrese 20-ak tisuća Bjelovarčana pristići će rješenja o razrezu poreza na nekretnine. Porez je to koji će predstavljati osnovni prihod gradova i općina, a istodobno zamjenjuje čak tri dosadašnja nameta – komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor i spomeničku rentu. S obzirom da Bjelovar ne naplaćuje porez na kuće za odmor, a spomenička renta i komunalne naknade su po cijenama među najjeftinijima u Hrvatskoj, postavlja se pitanje hoće li doista novi porez biti jednak ili nešto niži od zbroja nameta koje zamjenjuje ili će vlasnici nekretnina morati dublje posegnuti u džepove.

 Opsežan posao

– Od 1.1. 2018. godine građani će umjesto komunalne naknade biti u obvezi plaćanja poreza na nekretnine. Tu će predmet oporezivanja biti nekretnina, a porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje. Način određivanja poreza, osim poznatih parametara, vrijednosti boda, koeficijenata, zone i namjene uključuje dodatno i koeficijente stanja i dobi, i tu napominjem da je njihovo određivanje propisano zakonom – pojašnjava Željka Vizi, voditeljica odjela za naplatu gradskih prihoda, dodajući kako se ustrojava evidencija nekretnina i podataka poreznih obveznika potrebnih za utvrđivanje poreza. Pred nadležnom službom Grada Bjelovara tako je prilično opsežan posao. Nadležna služba već je preuzela dio zakonom propisanih podataka od Državne geodetske
uprave, kao i Porezne uprave,ali i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Dio zaposlenika Grada Bjelovara koji će raditi na pripremi Odluke o porezu na nekretnine, na donošenju rješenja o porezu na nekretnine i na ovrsi bili su nazočni na seminarima i radionicama, a u tijeku je i nabava programa za porez na nekretnine. Najkasnije 30. studenog ove godine na razini Gradskog vijeća moraju se donijeti nove Odluke bez kojih se ne može početi primjenjivati novi zakon.

Jednaki iznosi

– Prihodi koji se planiraju skupiti od poreza na nekretnine u ukupnom iznosu trebali bi biti jednaki onim koji se sada prikupljaju od komunalne naknade i spomeničke rente. Dakle, iznos poreza po “kvadratu” ne bi trebao biti veći. No, treba napomenuti kako se u postupku legalizacije proširila baza za obračun. Svi oni objekti koji su legalizirani, sada ulaze u obračun, a prije nisu ulazili. Ako ste imali 80 “kvadrata”, a legalizirali još 20, sada plaćate komunalnu naknadu za stotinu “kvadrata”, pa ćete i porez na nekretnine plaćati temeljem stotinu, a ne 80 “kvadrata” – pojašnjava Ivica Markovinović, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje grada.

Vrijedi napomenuti i kako su na internetskim stranicama Grada Bjelovara dostupni obrasci za dostavu podataka o nekretninama koji bi gradskim službenicima trebali pomoći da osnovica za porez bude što preciznija. Popunjeni obrasci mogu se dostaviti najkasnije do kraja listopada. Kao osnovica za izračun poreza na nekretnine služit će kvadratura koja se navodi u komunalnoj naknadi, odnosno podacima pristiglim iz drugih izvora, poput resornog ministarstva ili Porezne uprave.

-Važno je da građani dostave pravo stanje svoje nekretnine jer u protivnom zakon predviđa određene štetne posljedice. Porezna obveza utvrdit će se prema podacima kojima raspolaže Grad, s najvišim koeficijentima utvrđenim zakonom za stanje i dob nekretnine – upozoravaju iz Gradske uprave