Iako se činilo da bi pomoćnici u nastavi u 23 županijske škole mogli ostati bez plaće za prosinac, to se ipak nije dogodilo i novac im je sjeo na račune. Naime, prošli je tjedan ravnatelje škola zabrinuo dopis iz Upravnog odjela za financije Bjelovarsko- bilogorske županije u kojem se kaže da iz svojih sredstava isplate plaće pomoćnicima u nastavi, a tko to ne može neka se javi u Županiju. Kako su školski proračuni uglavnom jako tanki i preoptrećeni teško bi se mogli nositi sa tim dodatnim teretom, a s druge strane je teško očekivati da će pomoćnici u nastavi volontirati, jer su potpisani drugačiji ugovori. Iznenađenje je bilo tim već jer je novac za pomoćnike Županija osigurala kroz Europski socijalni fond, no pokazalo se da je upravo to razlog za probleme sa isplatom plaća.
Plati pa vrati
-Kratko rečeno, u ovom projektu se novac iz fonda povlači kvartalno , svaka tri mjeseca, i to po principu nadoknade. Dakle, prvo treba izvršiti obaveze, odnosno dati plaću pomoćnicima u nastavi, a potom nama Fond doznačuje novac, nakon što škole dostave detaljna izvješća što je sve odrađeno tijekom nastave. Ovih su dana ta izvješća poslana, novac još nije stigao i zato smo škole izvijestili da same isplate plće za prosinac ako mogu, a ako ne, novac će osigurati Županija, što smo i učinili – pojašnjava zamjenica župana Đurđica Ištef – Benšić.
Ukupno je riječ o 26 škola od kojih je prema podacima iz Županije, njih pola isplatilo plaće iz svojih izvora, a polovica tražila pomoć županijskog proračuna.
-Jasno je da nisu sve škole u istom položaju i neke imaju više, a neke manje novca.U svakom slučaju one škole koje su dale svoj novac dobiti će ga natrag čim nama Fond isplati tromjesečni iznos. Inače to nisu mali novci, jer za plaće pomoćnika u nastavi mjesečno treba osigurati 150 tisuća kuna. Zbog ovakve situacije moramo malo preslagivati stavke proračuna jer nije bilo predviđeno da se isplaćuju plaće, no moramo osigurati potreban iznos i to neće biti upitno – kaže zamjenica župana Ištef Benšić.
Županijskih deset posto
Ugovor sa pomoćnicima u nastavi je potpisan do 31. kolovoza, a u cijelom projektu Bjelovarsko – bilogorske županija sudjeluje sa devedeset tisuća kuna, odnosno deset posto ukupne vrijednosti. Stoga je i svako dublje zadiranje u županijski proračun osjetan problem, no kako kažu županijski čelnici, za ovu namjenu, kada treba pomoći djeci u velikim problemima, novac se mora pronaći.

Ukupno 48 zahvalne djece
Još u rujnu prošle godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je odobrilo Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bespovratna sredstva u iznosu od 1,7 milijuna kuna za projekt ”Uz potporu sve je moguće” kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, i to za 16 osnovnih i sedam srednjih škola u školskoj godini 2015./2016. Projektom su osigurana sredstva za 48 učenika s teškoćama, što će doprinijeti podizanju kvalitete njihova života kao i osiguranje uvjeta za poboljšanje učeničkih obrazovnih postignuća, uspješnijoj socijalizaciji i emocionalnom funkcioniranju s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini i zajednici. Time su ukupno omogućena 43 radna mjesta za nezaposlene, jer jedan pomoćnik može raditi sa više učenika.