Ne stišavaju se tenzije oko prodaje parcela za gradnju na Levijevom brijegu. Nakon što su u tamošnjem Mjesnom odboru Stjepan Radić u prisutnosti nekih gradonačelničkih kandidata, a bez predstavnika aktualne gradske vlasti, jasno dali do znanja da će poduzeti sve kako u njihovoj omiljenoj zelenoj zoni ne bi niknula čvrsta gradnja, oglasili su se iz Grada Bjelovara. Na naš upit pojasnili su detalje planiranih zahvata, ali i izvijestili da na netom zaključen natječaj za prodaju spornih građevinskih devet parcela nije bilo niti jednog ponuđača. Predstavnici Grada također dodaju kako se zbog propisa vezanih uz izbore novi natječaj neće raspisivati. Zbog političkih aktera koji su se sada svrstali na stranu stanovnika, a misli se kako su svojedobno bili u prilici udovoljiti njihovim zahtjevima za proglašavanjem Levijevog brijega zelenom zonom, nije na odmet podastrijeti i neke datumske činjenice. Naime, iz dokumenata na koje se poziva Grad u svojim odlukama vidljivo je da su glavni prostorni dokumenti, kao uvjet moguće gradnje, davno promijenjeni, neki još 2008. godine.

Detaljna dokumentacija

– Dio građevinske zone uz Ulicu Ž.Markovića i Ulicu P. Miškine namijenjen je za izgradnju devet individualnih građevina s visinom do dvije etaže, stambene ili stambeno – poslovne namjene i koeficijentom izgrađenosti građevne parcele od 0,38 do 0,50. Prostorno planska dokumentacija, osnovom koje se mogu graditi navedene zgrade su Detaljni plan uređenja JUGOZAPAD, donijet odlukom Gradskog vijeća Grada Bjelovara, koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 6/2011. Navedeni detaljni plan izrađen je primjenom planskih mjera zaštite, koje su ugrađene u Generalni urbanistički plana Grada Bjelovara – izmjena i dopuna, objavljene u Službenom glasniku Grada Bjelovara 3/09 – stoji u gradskom dopisu. Podsjetimo, jedan od stanovnika MO, Nenad Majcan, na zboru građana koji je nedavno na tu temu organiziralo Vijeće MO, ustvrdio kako je Grad zaobišao stanovnike i nije ih na vrijeme obavijestio o upravo navedenim izmjenama. I tu činjenicu u Gradskoj upravi opovrgavaju, navodeći korake koje je prijašnja gradska vlast napravila u obavješćivanju šire javnosti o svojim namjerama.

Krivotvoren potpis?

– Javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara, stručni izrađivač „Urbanistički institut Hrvatske“ d.d. iz Zagreba, kojim je formirana spomenuta građevinska zona, održana je u razdoblju od 5. svibnja do 20. svibnja 2008. godine. Tijekom javne rasprave održana su dva javna izlaganja, a Prijedlog izmjene GUP-a bio je na uvidu javnosti u prostorijama Grada Bjelovara.
Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u listu „Bjelovarac“ od 24.4.2008. i „Večernjem listu“, regionalno izdanje od 23.4.2008. godine. Zasebni pozivi upućeni su na adrese pravnih osoba, osoba s javnim ovlastima, nadležnim mjesnim odborima, kao i osobama koje su u razdoblju prije javne rasprave podnijele prijedloge za izmjenu. Ukupno je upućeno 84 zasebna poziva.

Na Prijedlog GUP-a u propisanom roku pristiglo je preko dvadeset primjedbi, dio kojih je usvojen, dio djelomično usvojen, a dio primjedbi je odbačen, što je taksativno navedeno i u očitovanju stručnog izrađivača, kao i u usvojenom Izvješću o javnoj raspravi. Mjesni odbor Stjepan Radić na Prijedlog plana se nije očitovao te se sukladno zakonskim regulama smatra da nema primjedbi. MO Stjepan Radić je uredno zaprimio poziv radi uvida u prostorno-plansku dokumentaciju, što je potvrđeno vraćenom povratnicom Hrvatske pošte – ističu u Gradu Bjelovaru. No, upravo ovo posljednje netočnim drži Nenad Majcan, tvrdeći da je netko krivotvorio potpis tadašnjih predstavnika MO o čemu je i podnesena kaznena prijava na Općinsko državno odvjetništvo. Zanimalo nas je što se u međuvremenu dogodilo s tom prijavom, međutim iz ODO niti do izlaska ovog broja Bjelovarca još ništa nisu odgovorili

S. Klinac