U okviru porezne reforme koja je započela početkom ove godine, na snagu su stupili i zakoni kojima će se ukinuti dosadašnji sustav naplate komunalne naknade. No, na žalost poreznih obveznika i velike većine građana Hrvatske koji imaju četiri vlastita zida i krov nad glavom, dosadašnji namet se ne ukida, već prerasta u porez na nekretnine. Nedavno je Grad Bjelovar na svojim internetskim stranicama objavio obrasce koje mora popuniti svaki vlasnik nekretnine i dostaviti ga u Grad najkasnije do 31. listopada ove godine, a iste će, s obvezom vraćanja popunjenih, dostavljati i na adrese svih svojih građana. Na temelju njih, doznajemo od Željke Vizi, voditeljice odjela za naplatu gradskih prihoda, ustrojit će se evidencija nekretnina i podataka poreznih obveznika potrebnih za utvrđivanje poreza.

Stvarno stanje

-Od 1.1. 2018. godine građani će umjesto komunalne naknade biti u obvezi plaćanja poreza na nekretnine. Tu će predmet oporezivanja biti nekretnina, a porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje. Način određivanja poreza, osim poznatih parametara, vrijednosti boda, koeficijenata, zone i namjene uključuje dodatno i koeficijente stanja i dobi, i tu napominjem da je njihovo određivanje zakonom propisano – objasnila je Vizi, dodajući kako se do najkasnije 30. studenog ove godine mora i na razini Gradskog vijeća donijeti i nove Odluke bez kojih se ne može početi primjenjivati novi Zakon. Vizi napominje kako građani odgovore na sva pitanja mogu dobiti u info uredu Grada Bjelovara, u prizemlju Gradske uprave.

-Važno je da građani dostave pravo stanje svoje nekretnine jer u protivnom zakon predviđa određene štetne posljedice što znači da će im se porezna obveza utvrditi prema podacima kojima raspolaže Grad, s najvišim koeficijentima utvrđenim zakonom za stanje i dob nekretnine – upozoravaju iz Gradske uprave. Nekretninski porez, kako su mu u početku u Vladi tepali, trebao bi usisati tri dosadašnja javna davanja, komunalnu naknadu, ali i porez na kuće za odmor te spomeničku rentu i po najavi ministra Marića za najveći broj građana neće biti skuplji od postojeće komunalne naknade.

 Komplicirani obrasci

-To ćemo još vidjeti. To je sramota što od nas rade. Sve je to teška obmana kako bi sebi napunili džepove. Čujemo da se ono što prikupe na ime poreza više neće morati namjenski trošiti za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture, već će to biti prihod općeg tipa. Što to znači, da će mu i namjena biti takva, da će se koristiti za redovne troškove lokalnih jedinica. Sve je to strašno – komentiraju dobro upućeni umirovljenici koje smo zatekli u zajedničkom dnevnom boravku. No, na našu molbu da pokušaju pred nama popuniti obrasce koje smo skinuli s gradskih stranica odbijaju. Oni koji su ih vidjeli kažu kako su komplicirani, a manje upućeni uopće ne žele još o tome razmišljati. Na pitanje, znači li to da će čekati do zadnjeg, samo odmahuju glavama i ne žele pod imenom i prezimenom reći što o svemu misle