Opća bolnica Bjelovar prošlog je petka (25. rujna) i službeno otvorila javni natječaj za izgradnju dnevne bolnice s objedinjenom dnevnom kirurgijom u sklopu Opće bolnice Bjelovar. Planirana investicija procijenjena je na 128 milijuna kuna, a iako je natječaj u tijeku, financijska konstrukcija još uvijek je prilično općenita. U svakom slučaju, izgradnju bi trebali financirati Bjelovarsko-bilogorska županija, te Ministarstvo zdravlja, odnosno Financija, a uvelike se računa na pomoć iz europskih fondova. Sâma izgradnja trebala bi trajati 22 mjeseca, a pristigle ponude otvarat će se početkom studenog. Osnovni kriterij bit će najniža cijena, a potencijalni izvođači moraju ispunjavati i niz drugih preduvjeta kako bi dokazali svoju kvalificiranost za navedene opsežne radove – moraju biti likvidni i ne smiju biti prezaduženi.
Prvo ruše, onda grade
Zanimljivo je napomenuti i kako u projektnoj dokumentaciji stoji da prije nego što počne izgradnja nove dnevne bolnice, moraju se srušiti upravna zgrada, zgrada i radionice tehničkih službi i patologija, koja će biti preseljena u podrum sadašnje tzv. Nove bolnice.
Nova zgrada “protezat će se” od zgrade Interne sve do zgrade neuropsihijatrije (Vila Marija), imat će četiri kata, a novi objekt imat će više od 20 tisuća četvornih metara (neto površina 13.263 “kvadrata”). U podrumu nove zgrade bit će središnji laboratorij, citološka i transfuzijska djelatnost, kao i patologija, središnja sterilizacija, praonica rublja, bolnička kuhinja, dvonamjensko sklonište i tehnička služba. Na prizemlju bi trebao osvanuti središnji hitni bolnički prijem, Kirurgija i Interna. Prvi kat rezerviran je pak za ORL i Urologiju, dnevnu bolnicu internističkih djelatnosti s 22 postelje s objedinjenom endoskopijom, te stacionari Urologije (15 postelja), ORL-a (deset postelja) i Oftamologije (deset postelja).
Središnji operacijski blok
Na drugom katu nalazit će se sadržaji namijenjeni jednodnevnoj kirurgiji – prijem i smještajni dio s 22 postelje, Stacionar Opće kirurgije s dva odjela – traumatologijom s 23 postelje, te digestivnom i abdominalnom kirurgijom s 30 postelja. Formirana su i dva odsjeka – vaskularna kirurgija sa šest, i dječja kirurgija s pet postelja, a tu je i Stacionar s 15 postelja. Središnji operacijski blok sa šest operacijskih dvorana, te dvije rezervne grupe prostora za eventualno proširenje nalazit će se na trećem katu, zajedno sa Središnjom jedinicom intenzivnog liječenja koja će imati devet postelja. Na četvrtom katu neće biti medicinskih sadržaja jer je tamo planirana kotlovnica. Valja spomenuti i kako bi nova građevina trebala ispunjavati sve uvjete i sadržaje za građane s invaliditetom.