GAREŠNICA – Na garešničkoj gradskoj tržnici u sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“ održana akcija mjerenja tlaka i šećera.  Akcija je održana u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje „Krugovi“ u suradnji s Dijabetičkom udrugom Garešnica. Bila je to i prigoda da se s građanima Garešnice obilježi Svjetski dan zdravlja, 7. travnja, na temu „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“ koja ukazuje na neravnopravnost u svijetu.

Uz pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka članovi Dijabetičke udruge Garešnica i Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi prisutnim su građanima mjerili vrijednosti tlaka i šećera i u razgovoru s građanima poticatli aktivan odnos prema vlastitom zdravlju i brigu o životnim izborima koji pridonose prevenciji bolesti.

-Svaka građanka i građanin na poklon je dobio i brošuru „Zdrave slastice“ koju smo kreirali i tiskali u sklopu ovog projekta, kaže Tihana Pandl, voditeljica projekta.      

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupan iznos EU potpore za projekt „Otvorimo vrata zdravlja“ iznosi 492.600,15 kuna.

-Projektom promoviramo zdravlje i prevenciju bolesti s naglaskom na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva, pobolijevanju i smrtnosti koje su povezane s kroničnim nezaraznim bolestima, što se povezuje s nezdravim stilovima života. Budući da je stanovništvo u manjim i ruralnim sredinama u težem položaju u odnosu na stanovništvo u gradovima ovim projektom i aktivnostima dolazimo do građana iz tih sredina i potičemo bolju informiranost o zdravim životnim navikama kojima se u značajnoj mjeri mogu prevenirati bolesti i problemi sa zdravljem, kaže voditeljica projekta.

Osim u Bjelovarsko-bilogorskoj, ovaj projekt se provodi i u Virovitičko-podravskoj, Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji, a bolji pristup preventivnim programima i aktivna briga o zdravlju pridonijet će poboljšanju zdravstvene slike na područjima provedbe projekta, ističu u Centru za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje „Krugovi“. Projektom su predviđene brojne aktivnosti, od edukacija članova udruga za mjerenje tlaka i šećera, predavanja i radionice na temu zdrave prehrane, preko izrade brošure „Zdrave slastice“ s receptima i informiranja o projektu kroz internetski portal „Vrata zdravlja“ i objave stručnih članaka
o prevenciji bolesti i promicanju zdravlja, do objave na internetskim portalima partnerskih organizacija i gradova kao i korisnika i akcije mjerenja tlaka i šećera na javnim površinama partnerskih organizacija i gradova