Gotovo pola godine nakon potpisivanja ugovora s predstavnicima Hrvatskih voda, odnosno pet godina nakon samog početka projekta, tvrtka Vodne usluge raspisala je prvu javnu nabavu za projekt Aglomeracije Bjelovar ukupne vrijednosti 257 milijuna kuna s PDV-om.

Radovi ‘teški’ 50.000.000 kn

Natječaj objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave „težak je” 49,8 milijuna kuna bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda ističe 7. studenog ove godine. Riječ je o izgradnji 14,2 kilometra i rekonstrukciji 6,2 kilometra vodovoda s pratećim objektima te izgradnji 15,7 i rekonstrukciji 2,6 kilometara kanalizacije na području Bjelovara, uključujući izgradnju deset crpnih stanica. Rok za izvođenje radova propisan je na dvije godine, no prvo treba pričekati odabir najpovoljnijeg izvođača radova.

Bez obzira što je započeo proces javne nabave, predsjednik Uprave Vodnih usluga Ivan Ivančić upozorava da je čitav proces još uvijek u osjetljivoj fazi.

– Nakon potpisivanja Ugovora o financiranju u travnju proveden je postupak trostruke provjere i verifikacije natječajne dokumentacije od strane Posredničkih tijela (PT1 – Ministarstvo zaštite okoliša i PT2 – Hrvatske vode), te SAFU. Usvojene su dane preporuke i izvršena izmjena natječajne dokumentacije, te još jednom proveden postupak javnog savjetovanja prije same objave, kako je to i Zakonom propisano – pojašnjava Ivančić i dodaje kako je sama natječajna dokumentacija iznimno obimna, uvezana u pet knjiga s preko 300 stranica pisanog materijala, i to ne računajući projekte. Postupak je stoga zahtijevao izniman angažman svih dionika uključenih u pripremu natječaja i provjeru dokumentacije, kao i utrošak vremena za same prilagodbe i implementaciju danih preporuka, do same objave.

Izvjesno prolongiranje

Ivančić naglašava i da je u dokumentaciji predviđen rok od 50 dana za podnošenje ponuda, ali je vrlo izvjesno njegovo daljnje prolongiranje pri svakom službenom upitu zainteresiranih ponuditelja, kako je to zakonom propisano, a što je u praksi potvrđeno kao realna opcija.

– Apeliramo na strpljenje i razumijevanje javnosti iz jednostavnog razloga što je postupak iznimno složen, sve procedure strogo zadane, rokovi zakonom definirani, a svaka i najmanja pogreška podložna financijskim korekcijama nadležnog tijela koje u tom slučaju postupa isključivo po Odlukama Europske komisije – poručuje Ivančić.

Rekonstrukcija kanalizacije

Predviđena je rekonstrukcija kanala u sljedećim ulicama: A. Starčevića, A. Stepinca, T. Bakača, Ivanovčanska, F. Supila, P. Preradovića, I. G. Kovačića i Trg A. G. Matoša. Ukupna duljina kanala za koje je snimanjem dokazano da ih je potrebno rekonstruirati iznosi 2.595,18 m.

Dogradnja kanalizacije

Dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda grada Bjelovara koncepcijski je podijeljena na 4 područja Ulica Vijenac (granica naselja Letičani, Puričani i Trojstveni Markovac); Ždralovi, Prokljuvani i Novoseljani; Tijardovićeva ulica (naselja Stare Plavnice i Bjelovar) i Gudovac. Projektom je obuhvaćena kanalska mreža, svi objekti na mreži (revizijska okna, crpne stanice, tlačni cjevovodi) i spoj na postojeću mrežu. Ukupna duljina gravitacijskih kanala iznosi 15.326,44 m, tlačnih cjevovoda 464,48 m. Predviđeno je 10 podzemnih tipskih crpnih stanica.

Rekonstrukcija vodovoda

Vodoopskrbni sustav rekonstruirat će se tamo gdje su gubici vode najveći, a riječ je o 19 lokacija u brojnim gradskim ulicama, iako ne u punoj duljini. Popis: Matije Gupca, don Frane Bulića, Andrije Mohorovičića, Zagrebačka, Vladimira Nazora, Antuna Radića, Mate Lovraka, Bogoslava Šuleka, Banovine Hrvatske, Slavka Kolara, Prolaz Pavla Radića, Pavla Radića, Jurja Šuteja, Ferde Livadića, Petra Biškupa – Vene, Alojzija Stepinca, Naselje kralja Zvonimira I, II, III, IV i V.