Od početka prošlog tjedna bjelovarska V. osnovna škola ima novu ravnateljicu. Riječ je o Jasmini Vuković, dosadašnjoj defektologinji u toj posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za učenike s većim poteškoćama u razvoju. Promjene na vrhu dogodile su se nakon redovne natječajne procedure koja je, primjećujemo, obavljena u zadnji čas. Na raspisani natječaj od prije mjesec i pol dana javile su se i Vuković i Lucija Dronjak, koja je tu ravnateljsku dužnost obnašala već 24 godine.

– Sve je u roku, htjeli smo samo da bude sve po zakonu, a početkom godine zasjedao je Sabor koji je morao ukinuti odredbu da ravnatelj mora imati licencu. Znamo da to nikada nije saživjelo i nije se na kraju niti u drugim školama tražila licenca, ali smo htjeli dočekati i taj dio pa da stvarno bude sve kako treba – objašnjava nova ravnateljica. U međuvremenu je bivšoj ravnateljici Luciji Dronjak isticao petogodišnji ugovor na određeno vrijeme pa je dva dana prije konačnog glasovanja o dvjema kandidatkinjama Školski odbor odlučio Dronjak produljiti mandat, ali samo kao v.d. i to do okončanja redovne izborne procedure. Da je situacija bila prilično nategnuta dalo se naslutiti iz reakcija nekih članova Školskog odbora koji su u to vrijeme i novinare uvjeravali kao se ništa neće mijenjati i da je ravnateljica Dronjak i dalje uredno na svom radnom mjestu.

– Tada je tako i bilo jer je Školski odbor dva dana prije glasovanja o izboru prethodnu ravnateljicu imenovao kao vršiteljicu dužnosti, s obzirom da joj je isticao ugovor na određeno. Već sljedećeg petka isti Školski odbor jednoglasno je za ravnateljicu odabrao mene, što znači da su za to bili i predstavnici učitelja, skupa radnika, roditelja i osnivača, Grada Bjelovara – objasnila je proceduru Vuković. Nakon toga niti resorni ministar nije utvrdio nikakve prepreke, pa je Školski odbor mogao donijeti i konačnu odluku o novoj ravnateljici.
– Dakle, sve je odrađeno u roku i po zakonu, a od ovoga ponedjeljka kolegica Dronjak je na mom bivšem radnom mjestu, budući da je i ona defektologinja po struci – zaključuje Vuković, koja iza sebe ima 17 godina radnog staža, od toga deset u u bjelovarskoj V. OŠ