BJELOVAR – Budući da je u nedjelju blagdan Sveta tri kralja kada, između ostalog, raspremamo kuću i stanove od blagdanskih ukrasa, a ujedno se i rješavamo božićnih drvaca različitih vrsta – jela, smreka, borovi. Stoga će Komunalac d.o.o. Bjelovar i ove godine odvoziti božićna drvca na području grada Bjelovara i to posebnim vozilima u vremenu od ponedjeljka (7. siječnja) do petka (11. siječnja).

-Molimo Vas da božićna drvca odložite na vidljivo mjesto pored posuda i kontejnera za komunalni otpad u dane redovitog odvoza komunalnog otpada najkasnije do 7 sati ujutro. Božićna drvca ne bacajte po javnim površinama već ih odlažite na za to predviđena mjesta kako bi našim zaposlenicima olakšali njihovo skupljanje. Molimo Vas da iste ne vežete žicom i ne odlažete u PVC vreće zbog daljnje uporabe – stoji u objavi Komunalca d.o.o.

Inače, sakupljana drvca ni ove godine neće završiti na odlagalištu već će biti predana ovlaštenim uporabiteljima. U 2018. godini Komunalac je skupio 1886 drvaca. (vec)