Danas je u bjelovarska policija organizirala javnu dražbu pronađenih stvari kojima je istekao jednogodišnji rok čuvanja. Dražba je održana u dvorištu PU bjelovarske bilogorske, a okupila je 30-ak kupaca od kojih su neki došli i iz Čazme.

-Na ovogodišnjoj javnoj dražbi ponuđeno je 39 bicikala od 30 do 150 kuna. Jedan moped čije je početna cijena 250 kuna te tri mobitela čija cijena kreće od 5 kuna. Sav novac zarađen od javne dražbe će biti proslijeđen u državni proračun – izjavio je glasnogovornik PU Dražen Medved.
Inače, moped čija je početna cijena bila 250 kuna prodan je za 350 kuna. (vec)