BJELOVAR – Jutros su na bjelovarskom groblju ‘Borik’ predstavnici Županije, Bjeovarskog kazališta i kolege polaganjem vijenca odali počast profesoru Ante Radi koji nas je napustio na današnji dan prije 11 godina.
Ante Rade dužnost zamjenika župana obnašao je u dva navrata, od 17. svibnja 1997. godine do 28. rujna 1999. godine i 11. srpnja 2000. do 18. lipnja 2005. godine. No, osim u politici, iznimno je bio prisutan i u kulturi. Naime, iznimno aktivno je sudjelovao u radu Matice hrvatske, a mnogi ga znaju i kao pisca priča i drama, voditelja najznačajnijih kulturno – umjetničkih društava na ovom području, začetnika neovisnog novinarstva te jednog od osnivača i prvog predsjednika Bjelovarskog kazališta.

Ante Rade je rođen 1947. godine u općini Livno. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Osijeku, a Filozofski fakultet u Zagrebu. Napisao je dvije knjige za djecu, u Glasu Slavonije je bio urednike kulture. Od 1989. do 1993. godine bio je predsjednik HORKUD-a ‘Golub’, a zatim i KUD-a Bjelovar. (vec)