Mještani (pravne i fizičke osobe) Grada Bjelovara koji su pretrpjeli materijalnu štetu, na dugogodišnjim nasadima i ostalim dobrima (ratarskim i povrtlarskim kulturama), nastalu uslijed elementarne nepogode mraza u razdoblju od 20. do 26. travnja 2017. godine, mogu nastalu štetu prijaviti. Šteta se prijavljuje nadležnom Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u pisarnici Grada Bjelovara Trg E. Kvaternika 2, do 25. svibnja 2017. godine, u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.
Šteta se prijavljuje na propisanom prijavnom obrascu EN-P koji se može podići u Gradu Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, soba 46 ili preuzeti ovdje.
Na prijavnom obrascu pod točkom 4. (dugogodišnji nasadi) treba navesti vrstu nasada, broj oštećenih stabala / trsova i postotak oštećenja te veličinu površine na kojoj je kultura zasađena. (Primjer 1: posjedujem 1000 stabala jabuka na 1ha, od toga stradalo 300 stabala na kojima je oštećenje 90%; Primjer 2: posjedujem 5000 trsova bijelog grožđa na 1ha, od toga stradalo 1000 trsova na kojima je oštećenje 100%). Pod točkom 8.(ostala dobra) navesti površine stradale povrtlarske i ratarske kulture. Primjer 1: posjedujem površinu od 1 ha krastavaca, na stradaloj površini šteta je 70 %).
Uz prijavni obrazac štete, proizvođač je obvezan priložiti :
1. kopiju osobne iskaznice,
2. posjedovni list za česticu na kojoj je nastala šteta od mraza (ne stariji od šest mjeseci),
3. upisnik s označenim brojem čestice,
4. kopiju ugovora o zakupu (ako se nekretninom raspolaže na temelju zakupa),
5. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg nastale štete,
6. kopiju žiro – računa.

Nasadi koji su osigurani kod osiguravajućih društava ne mogu se prijaviti.

Gradsko povjerenstvo za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda