Nakon Bjelovarsko-bilogorske županije i Grad Bjelovar bacio se u potragu za glasnogovornikom. Prema javnom natječaju za koji prijave ističu danas (četvrtak, 21. siječnja), zainteresirani kandidati moraju biti magistri ili stručni specijalisti društvenog smjera s najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Kandidati koji ispune formalne uvjete proći će pisano testiranje, a onome koje dobije posao smiješi se za bjelovarske uvjete prilično visoka početna plaća od devet tisuća kuna mjesečno u brutu, uvećana za pola posto za svaku godinu radnog staža i stalni mjesečni dodatak. Ne računajući bonuse, ispada da se u netu nudi početna mjesečna plaća od 6,3 tisuće kuna. Posao se, kako to već biva u jedinicama lokalne samouprave, nudi na neodređeno vrijeme uz probni rok od tri mjeseca, a formalni naziv radnog mjesta glasi: viši stručni suradnik/ca za odnose s javnošću.