Hrvatska poštanska banka i dalje traži kupca za “Novi plac”, nesuđenu gradsku tržnicu u užem središtu grada izgrađenu 1998. godine, neto korisne površine 1.832 četvorna metra. Nova gradska tržnica nikada nije saživjela, a uredske prostore jedno vrijeme koristio je Komunalac. HPB je, čisteći svoj nekretninski portfelj, “Novi plac” ponudio na tržište prije tri godine, i to bez početne cijene, već na način da su se prikupljala pisma namjere. Početna cijena kasnije je određena na oko pet milijuna kuna, a u danas objavljenom oglasu u jednim dnevnim novinama spuštena je na četiri milijuna kuna. No, poznavatelji tržišta tvrde kako je u zgradu koja je stara već 20 godina potrebno dosta ulaganja te da će iz tog razloga čak i uz sniženu cijenu biti teško pronaći kupca.