Svi gradovi i općine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, uz izuzetak Bjelovara i Daruvara, uživat će status potpomognutog područja, vidljivo je iz upravo objavljene tablice razvijenosti jedinica lokalne samouprave na službenim internetskim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Bjelovarsko-bilogorska županija također je u skupini najmanje razvijenih županija u Hrvatskoj, a kategoriju dijeli s Brodsko-posavskom, Ličko-senjskom, Vukovarsko-srijemskom, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskom županijom.

 Više bodova – veća šansa

– Naravno da bih više volio da spadamo u skupinu najrazvijenijih općina u Hrvatskoj, ali ovu situaciju treba iskoristiti. Općine u našoj županiji mahom su po indeksu razvijenosti ispod državnog prosjeka, a to znači da dobivamo više bodova na natječajima za povlačenje novca iz EU fondova, ali i veći udio sufinanciranja. S tim da to vrijed,i ne samo za nas kao jedinice lokalne samouprave, nego i za naše poduzetnike, mahom poljoprivrednike. Naravno, sve to ovisi od natječaja do natječaja, ali općenito govoreći, veća je šansa da neki naš poljoprivrednik dobije sredstva za, primjerice, nitratnu direktivu, nego njegov kolega iz istarske županije – pojašnjava Danijel Kovačec, načelnik Općine Kapela koja se do sada pokazala vrlo uspješnom u povlačenju novca iz EU fondova. Kovačec dodaje i kako će Kapela, primjerice, za izgradnju reciklažnog dvorišta iz općinskog proračuna izdvojiti oko 20 tisuća kuna, iako je kompletna investicija vrijedna oko dva milijuna kuna.

– Radi se po principu da EU financira 85 posto troška, a ostatak bismo trebali mi. Međutim, zahvaljujući tomu što smo u skupini nerazvijenih općina, Ministarstvo regionalnog razvoja sufinancira 90 posto preostalog iznosa. Nama tako preostaje platiti deset posto od 15 posto troškova – pojašnjava Kovačec.

Demografska komponenta

Indeks razvijenosti po novom metodologiji obuhvaća neke nove parametre. Tako se sada računa temeljem prosječnog dohotka po stanovniku, prosječnog izvornog prihoda po stanovniku, prosječne stope nezaposlenosti, općeg kretanja stanovništva, indeksa starenja i stupnja obrazovanosti.

– Veliki broj općina i gradova zakinut je važećom metodologijom izračuna indeksa razvijenosti pa tako i visinom državne pomoći, dijelom zbog toga što nisu uvrštene u potpomognuta područja, a dijelom zbog toga što neka druga područja jesu premda tamo ne bi trebale pripadati – istaknula je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.

Spomenutim novim modelom izračuna indeksa razvijenosti nadograđena je demografska komponenta indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanosti koje se sada utvrđuje tercijarnom obrazovanju, čime je postignuto kvalitetnije mjerenje strukturnih i dinamičkih obilježja kretanja stanovništva u lokalnim i županijskim jedinicama. Osim toga, otklonjen je problem utjecaja statističkih obilježja odabranih pokazatelja na konačnu vrijednost indeksa razvijenosti što je u konačnici rezultiralo pravednijim razvrstavanjem općina, gradova i županija u razvojne skupine, pojašnjavaju u resornom ministarstvu. (Igor Kokoruš)

 

 

Indeks razvijenosti gradova i općina na području BBŽ

Razvojna skupina 6

Bjelovar

Razvojna skupina 5

Daruvar

Razvojna skupina 4

Čazma

Razvojna skupina 3

Garešnica, Hercegovac

Razvojna skupina 2

Grubišno Polje, Sirač, Veliko Trojstvo, Velika Trnovitica, Rovišće, Veliki Grđevac, Šandrovac, Končanica, Ivanska, Štefanje

Razvojna skupina 1

Kapela, Nova Rača, Berek, Severin, Dežanovac, Velika Pisanica, Zrinski Topolovac, Đulovac