Bjelovarska tvrtka Poduzeće za ceste lani je povećala dobit nakon oporezivanja gotovo deset puta! U vjerojatno najboljoj poslovnoj godini do sada, ta je građevinska tvrtka poznata, među ostalim, kao izvođač radova na Vidikovcu i Zagorskoj ulici i Starim Plavnicama prihode povećala čak 40 posto, sa 36 na 51 milijun kuna. Dakako, rasli su i troškovi, sa 36 na 47 milijuna kuna, pa je dobit nakon oporezivanja iznosila 3,7 milijuna kuna. Samo godinu dana ranije, dobit nakon oporezivanja zaustavila se na mnogo skromnijih 395 tisuća kuna.

Javnom nabavom do brojnih poslova

U godišnjem izvješću PZC-a posebno je naglašeno da 75 posto poslovnih prihoda dolazi putem javnih natječaja iz osnovne djelatnosti tvrtke, a to je održavanje i izgradnja cesta.

U PZC-u je krajem 2018. godine bilo zaposleno 82 radnika, a prosječna plaća iznosila je 7.524 kune.

– Tijekom 2018. godine u društvu nije bilo nikakvog ekološkog incidenta. Kanalizacija svih objekata društva kvalitetno je riješena priključcima na javnu kanalizacijsku mrežu. Bez obzira na navedene činjenice, u društvu se kontinuirano radi na unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja. U tom smislu u društvu se redovito skupljaju otpadna ulja u odgovarajuće spremnike koje preuzimaju za to specijalizirane tvrtke i mjeri se emisija u zrak. Ulaganjem u novu tehnološku jedinicu poboljšani su uvjeti proizvodnje u svim segmentima, a naročito ekologiji. Početkom 2018, godine obavljen je tehnički pregled za reciklažno dvorište i dobivena je dozvola za gospodarenje otpadom i to građevinskim otpadom i upisani smo u sve potrebne očevidnike. Razvojna strategija društva ide u smjeru podizanja kvalitete i također se osobito pažnje posvećuje dodatnoj izobrazbi pretežno mlađih i perspektivnih kadrova kojima se putem snošenje troškova dodatne edukacije omogućuje stjecanje novih znanja nužnih za borbu sa sve većim konkurencijom u našoj branši – stoji u poslovnom izvješću tvrtke kojeg potpisuje direktorica tvrtke Marijana Radičević.