BJELOVAR – Jedinstvenom novčanom kaznom od pet tisuća kuna uvjetno s rokom kušnje od godine dana nepravomoćno je na Općinskom sudu u Bjelovaru osuđena 55-godišnjakinja iz Garešnice, koja je počinila dva kaznena djela protiv časti i ugleda, odnosno teškog sramoćenja. Ova penzionerka koja prima mjesečnu mirovinu od 1516 kuna proglašena je krivom što je u kolovozu 2012. godine u dvorištu jednog od oštećenika pred više ljudi izjavila da su privatni tužitelji “Bijeda i prolupali!” i da “Ne znaju što rade i nisu normalni”. Drugi je put isto kazneno djelo počinila u listopadu 2012. godine u trgovini kad je u pred više ljudi za tužitelje rekla da je ona “Od njih dobila sve i treba još novaca dobiti.”, “Sada je sve moje!”, “Sada neka idu nazad i neka se brinu za svoju djecu!”.

Sud je očito procijenio da je tužiteljima 55-godišnjakinja na ovaj način narušila ugled pa je odlučeno da mora platiti jedinstvenu novčanu kaznu od stotinu prosječnih dnevnih dohodaka, a kako visina jednog njenog dnevnog dohotka iznosi 50 kuna, ispostavilo se da je kazna 5000 kuna. No, tu novčanu kaznu neće morati platiti ukoliko se u sljedećih godinu dana suzdrži od ogovaranja susjeda i ostalih kaznenih djela. (sg)