Na Općinskom sudu u Bjelovaru proteklih se dana rješavao parnični postupak u kojem je muškarac iz okolice Daruvara podnio tužbu protiv svog poslodavca tražeći naknadu štete zbog ozbiljne ozljede koju je zadobio na svom radnom mjestu. Nesreća koja je ovog čovjeka zadesila dogodila se još u listopadu 2011. godine u Batinjanima kraj Đulovca, gdje je dobio radni zadatak obavljanja cijepanja drva na električni pogonjenom hidrauličkom stroju, odnosno cirkularu.

U jednom trenutku on je na cirkular položio oblo drvo i uključio, no drvo koje je bilo vlažno pri pritisku stroja iskliznulo je s postolja i hidraulički je klin pritisnuo njegovu desnu šaku. Sva sreća da su u blizini bila još dva radnika, koji su mu šaku izvukli iz cirkulara i žurno ga odvezla na hitni medicinski prijem u Pakrac, a odatle je zbog ozbiljnosti ozljeda upućen na hitnu medicinsku intervenciju u KBC Zagreb.

Prijelom kosti

U svojoj tužbi protiv bivšeg poslodavca tužitelj je naveo da uoči početka obavljanja posla od poslodavca uopće nije bio upućen na osposobljavanje za rad na siguran način, niti je za obavljanje poslova tog radnog mjesta dobio na uporabu sredstva osobne zaštite. Zbog ozljede na radu u vidu višestruke otvorene rane ručnog zgloba i šake, prijeloma prve kosti zapešća, ozljede mišića i tetive intrinzora palca, naveo je, nastala je neimovinska šteta u vidu povrede prava osobnosti, kao i imovinska šteta u vidu potrebe za tuđom pomoći i njegom te izdaci za potrebe liječenja.

Zbog zadobivenih ozljeda u razdoblju od gotovo osam mjeseci provodio je kliničko kirurško liječenje, kao i da je nad njim proveden i opsežan i složen postupak rehabilitacijskog liječenja, ali je zbog pretrpljene ozljede tužitelj trpio fizičke boli, kao i strah u vidu zabrinutosti za ishod liječenja i oporavak. U tužbi je istaknuo da je tuženica negirala predmetnu ozljedu na radu i prisilno i ucjenjivački od tužitelja zahtijevala prešućivanja iste i prikazivanje kao ozljede pretrpljene kod kuće tijekom korištenja godišnjeg odmora, čime je tužitelj bio izložen dodatnoj traumatizaciji i trpio je duševne boli.

Pravo na žalbu

Zbog svega toga tražio je naknadu neimovinske štete u iznosu od 55 tisuća kuna, kao i naknadu imovinske štete u iznosu od 11440 kuna ili sveukupno 66440 kuna skupa sa zateznim kamatama. U odgovoru na tužbu bivši poslodavac ovog nesretnog radnika usprotivio se tužbenom zahtjevu osporivši i visinu i osnovu tužbenog zahtjeva navodeći u bitnome da tužitelj nije zadobio ozljedu na radnom mjestu u njezinom obrtu, već da je obavljao poslove slaganja drveta.

Sud je ipak presudio da bivši poslodavac ozlijeđenom radniku po osnovi naknade štete isplati iznos od 54410 kuna sa zateznom kamatom, dok je u preostalom dijelu, odnosno iznad iznosa dosuđene naknade štete pa do punog traženog iznosa od 66440 kuna tužbeni zahtjev je odbijen. Poslodavcu je također naloženo da svom bivšem djelatniku nadoknadi parnične troškove u iznosu od 11382 kune, a kako je ova presuda nepravomoćna, obje strane na nju se mogu žaliti. (sg)