Politička karijera HDZ-ovog županijskog vijećnika Ivice Vranjića neslavno je završila krajem prošle godine kad se “proslavio” primitivnim i uvredljivim ispadom tijekom rasprave na izvanrednoj sjednici Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije. U svom istupu Vranjić se članovima skupštine obratio riječima kojima ih je počeo uspoređivati s učenicima V. osnovne škole u Bjelovaru, vjerojatno ni ne shvaćajući da nije nimalo duhovit, već da je samo primitivan, uvredljiv i da vrijeđa dostojanstvo i prava osoba s invaliditetom.

Iako je javnost na Vranjićev ispad zasigurno već zaboravila, to nisu učinili roditelji učenika koji pohađaju bjelovarsku V. osnovnu školu. Roditelji trojice učenika V. osnovne škole pred Općinskim sudom u Bjelovaru u ime svoje djece podignuli su tužbe u kojima su Vranjića tužili jer je svojim istupom i namjerom da se kolegama zastupnicima obrati oštrim riječima, potaknut njihovim ponašanjem, počinio napad na prava tužitelja i grubo povrijedio njihov ugled, čast i dostojanstvo. Smatraju učenici V. OŠ, zastupani po svojim roditeljima, da im je Vranjić time povrijedio pravo osobnosti na ugled, čast i dostojanstvo i na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti na ugled, čast i dostojanstvo svaki od njih je potraživao iznos od po 25 tisuća kuna, kao i naknadu parničnih troškova.

Tko je taj striček?

I Općinski sud u Bjelovaru dao im je za pravo jer je presudio u korist učenika V. osnovne škole. Iako svakom od učenika nije dosuđeno po 25 tisuća kuna, Vranjić je svakom od trojice učenika koji su ga tužili dužan isplatiti pet tisuća kuna za naknadu štete te po 1658 kuna roditeljima učenika za parnične troškove. Vranjić se protivio tužbi i tužbenom zahtjevu, iako je priznao da se članovima skupštine obratio riječima koje su citirane u tužbi.

– Osporavam zlonamjeran i neosnovan pokušaj interpretacije izrečenih riječi. Izričito osporavam da mi je namjera bila izrugivati se posebno ranjivoj skupini djece. Iz potrebe naglašavanja ponašanja članova skupštine, ali i okolnosti konkretne situacije u kojoj sam izgovorio tekst citiran u tužbi, ne sporim korištenje nesmotrenih i neprimjerenih riječi. Prije svega sam imao u vidu ponašanje zastupnika na sjednici, a ne omalovažavanje djece koja ni riječju nisu spomenuta, a posredno sam se putem javnih glasila i neposredno V. OŠ Bjelovar ispričao radi neprimjerenog i nesmotrenog istupa – isticao je Vranjić u odgovoru na tužbu, no sud je ocijenio kako njegova izjava predstavlja povredu dostojanstva, ugleda i časti polaznika V. osnovne škole.

Naime, nakon što je Vranjić, koji je u međuvremenu iz Bjelovara preselio u Končanicu, lupio to što je lupio, njegove riječi su posredstvom lokalnih medija koji su pratili sjednicu Županijske skupštine, čuli i učenici. Tako je jedan učenik pitao majku “Mama, zašto je taj gospodin dao tu izjavu, što s nama nije u redu?”, zbog sadržaja te izjave bio povrijeđen, rekao je da više ne želi ići na nastupe za Dan grada jer se bojao što će ljudi o njima misliti i da će im se možda smijati. Drugi učenik izjavu je čuo na radiju i ona ga je povrijedila te je nakon nje više puta rekao “Što smo mi njima krivi?”. I treći učenik Vranjićevom izjavom je bio povrijeđen, teško ju je prihvatio, nekoliko puta rekao je da više ne bi htio ići u školu, da ne želi ići u školu jer ne želi da mu se smiju. Kako je u školu nastavio ići, rekao je da se i u školi među učenicima razgovaralo o toj tuženikovoj izjavi i da su i ostali učenici osjećali povrijeđenost zbog tih tuženikovih riječi. Nakon što je izjavu čuo, pitao je oca “Tko je taj striček, što sam mu ja skrivio?”.

Neprimjereno ponašanje

U obrazloženju presude Općinski sud u Bjelovaru ističe da ne može prihvatiti Vranjićev iskaz da je članove skupštine uspoređivao s ponašanjem djece koja su zaigrana, neobvezna, koja upadaju u riječ.

– Kada je ponašanje članova skuštine usporedio s ponašanjem polaznika V. OŠ u Bjelovaru, tada je javno izložio kritici ponašanje osoba koje zbog poteškoća intelektualnog zdravstvenog stanja objektivno ne mogu usmjeravati pažnju niti održavati koncentraciju, bez svoje krivnje. Time je povrijedio dostojanstvo, ugled i čast tužitelja kao polaznika V. OŠ, neovisno o činjenici što ih nije imenovao niti ih poznavao. Općepoznata je činjenica da u Bjelovaru postoje i četiri redovite osnovne škole pa da je mislio usporediti neprimjereno ponašanje članova skupštine BBŽ sa zaigranim ponašanjem djece u školi, usporedio bi ih s polaznicima redovitih osnovnih škola, a ne polaznicima V. OŠ – stoji u obrazloženju ove nepravomoćne presude na koju se žalba može uložiti u roku od 15 dana, a hoće li ova presuda biti signal i ostalim učenicima V. OŠ za pokretanje sličnog parničnog postupka protiv Vranjića, saznat ćemo uskoro.