Nekadašnje ruglo u centru grada, uglovnica na raskrižju Trga Stanka Vraza i Matice hrvatske, ovoga se vikenda ukazala u punom sjaju nakon što su uklonjene cerade koje su skrivale obnovu tog objekta od radoznalih pogleda.

Vlasnici objekta, podsjetimo, prije godinu i pol dana krenuli su u potpunu vanjsku i unutarnju obnovu zgrade u najužem centru grada, za razliku od susjedne zgrade koja je srušena pa izgrađena ispočetka kao replika. Ta je zgrada Bjelovarčanima poznatija kao „Šternova zgrada”, po vlasniku Samojlu Šternu koji ju je izgradio prije Prvog svjetskog rata. U prizemlju se nekada nalazio lokal, a potom, za vrijeme bivše države kada nije bilo trgovačkih centara, dugo vremena tamo je bila trgovina lokalnog trgovačkog lanca Univerzal.

No, taj je trgovački lanac završio u stečaju, a većina imovine završila je u Dioni, trgovačkom lancu kojega je zadesila jednaka sudbina. Kako to već biva u Hrvatskoj, stečaj je utjecao na neriješenu vlasničku strukturu objekta, a to je pak neminovno obustavilo potencijalne radove, čak i neovisno o globalnoj krizi koja je snažno pogodila hrvatsku građevinsku industriju, prethodno „napumpanu” olako dijeljenim stambenim kreditima i enormnim državnim investicijama.

S obzirom da je smještena u najužem centru grada koja se prema GUP-u Bjelovara vodi kao povijesna jezgra zone B, Šternova zgrada pod zaštitom je konzervatora, svi radovi morali su imati njihov blagoslov.

Vrijedi spomenuti i kako je upravo Šternova zgrada sve do sada bila jedina preostala derutna zgrada na jugozapadnom ulazu u Bjelovaru i to upravo zahvaljujući što privatnim, što javnim investicijama. Trend su započele Hrvatske šume obnovom pročelja bjelovarske podružnice, a nastavio ga je bjelovarski Arting jednim od većih zahvata, spomenutom izgradnjom replike zgrade, ali i izgradnjom nove. Sve zajedno, Arting je izgradio 14 stanova i poslovni prostor, a da pritom nije narušio vizuru toga dijela grada. U „Šternovoj zgradi” bit će tri stana na katu i tri stana u potkrovlju, dok je u prizemlju planiran poslovni prostor.