Sinoć je u Gradskom muzeju održano iznimno zanimljivo predavanje o Han van Meegerenu, jednom od najvećih krivotvoritelja umjetničkih slika 20. stoljeća. Predavanje je održala dr. Sagita Mirjam Sunara iz Splita koja je ujedno i pročelnica Odsjeka za konzervaciju  – restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.

Sunara je u svom predavanju nazočnima u sitne detalje objasnila na koji način je Meegeren krivotvorio slike te na taj nečastan način stekao milijune i vodio lagodan život. Inače, Nizozemac Han van Meegeren nije bio motiviran samo novcem već i osvetom jer nije bio priznat u visokom krugovima slikarstva. Iako je pristojno zarađivao od slikanja osrednjih djela, potajno je smišljao kako krivotvoriti slike iz 17. stoljeća. Mješavinom jorgovanova ulja s komponentama bakelita uspio je postići da mu boja brzo otvrdne, a dosjetio se i kako će imitirati i površinska raspuknuća boja starih radova. Meegeren je ”svoja” djela proda za milijunske iznose te je postao iznimno poznati slikar, da bi na kraju ipak bila pronađena jedna slika koju je kopirao. Na suđenju je priznao sva svoja nedjela što je šokiralo cijeli svijet, ali je na kraju dobio samo godinu dana zatvora u kojem je na kraju i umro 1945. godine. (vec)