BJELOVAR – Prvi put u povijesti Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija dobit će svoje ciklovodiče. Ovih dana u Bjelovaru su održana prva tri od pet teoretskih i praktičnih seminara koja pohađa 14 polaznika. Ciklovodiči jedan su od preduvjeta za uspješan razvoj cikloturizma, a kako ističe Hrvoje Supančić, koordinator za razvoj cikloturizma Bjelovarsko-bilogorske županije pri Ministarstvu turizma, osposobljavanje za biciklističke vodiče dio je programa pod okriljem Ministarstva turizma, koje svake godine usmjerava određena sredstva za razvoj te grane turizma.

Tako se je i Bjelovarsko-bilogorska županija odnosno koordinacija za razvoj cikloturizma, kao most između Županije i Ministarstva, kandidirala za nekoliko projkata, među kojima je i edukacija za ciklvodiče.

-Svi su projekti odobreni, a među njima i kapitalni projekt uređenja biciklističke staze stare pruge Bjelovar – Grubišno Polje – Banova Jaruga. Sredstva su odobrena za izradu prometnog i izvedbenog elaborata. Osim spomenuta dva, Ministarstvo turizma finacirat će i izradu biciklističkih karata BBŽ na hrvatskom i engleskom jeziku, elaborat za izmještanje županijske rute biciklističke staze i postavljanje oznaka za taj izmješteni dio županijske rute – ističe Supančić.
Prošle godine je za županijsku biciklističku rutu napravljeno brendiranje u pet gradova i tri općine te postavljeno deset solarnih stupova za servisiranje bicikala. Županijska biciklistička ruta duga je 200-tinjak kilometara, a kroz BBŽ prolazi i međunarodna biciklistička ruta Balaton – Lonjsko Polje.

Kako Supančić istiće, BBŽ je postala i proglašena je najpoželjnijom cikloturističkom destinacijom u zemlji. Unutar nje, su i tri bjelovarske biciklističke staze (Sajamska, Vinogradska i Bilogorska) ukupno duge 60-ak kilometara.

-Već sada tim stazama, osim domaćih, bicikliraju i strani ljubitelji biciklizma. Najviše oni iz Belgije, Nizozemske i Njemačke. Kvaliteta ponude u tom turističkom segmentu županije bit će podignuta ljestvicu više kada županija dobije i položene ciklovodiče – kaže naš sugovornik.

Uz bjelovarsku, ove je godine u Hrvatskoj održano pet takvih edukacija za ciklovodiče, ističe Martin Čotar, voditelj edukacije, inače u Odjelu Istarske županije zadužen za razvoj „Bike and outdoors“ ponude. Kako Čotar istiće ovakva osoposobljavnja provode se širom Hrvatske od 2008.

-Interes županija da dobiju osposobljene ciklovodiče je sve veći i veći, a tijekom tog osoposobljavanja budući cikovodiči stječu osnovna znanja o biciklima i njihovim dijelovima, terenskom servisiranju na licu mjesta, kartografiji i orijentaciji, odnosu prema gostu, vožnji spretnosti, itd. – kaže Čotar.
Osim teorestkog, prolaze i praktični dio. Cilj je, kako naglašava Čotar, da budu stručnjaci za cikloturizam na svom području, pravi „bike vodiči“, i tako pridonesu kvaliteti i razvoju cikloturizma.