Danas je u Kulturnom i multimedijskom centru održan završni ‘Znanstveni sajam’ u sklopu projekta ‘Mladi u STEM-u’ gdje je već na samom početku održana radionica za učenike iz području STEM-a, a kasnije je održan i okrugli stol sa stručnjacima kojeg je vodio prof. dr. sc. Josip Burušić.

-Znanstveni sajam je vrhunac projekta ‘Mladi u STEM-u’ -primjer dobre prake u BBŽ-u. STEM je znači, znanost, tehnologija, inženjerstvo, matematika i to su područja koja se mnoga djeca boje i doživljavaju ih kao bauk. Mi im želimo pokazati da to nije tako te da su matematika, fizika, kemija zanimljivi predmeti koji se mogu bez problema naučiti – izjavio je Dubravko Šopar, izvršni direktor udruge Impress. Dodaje da ovaj sajam pokazuje primjer dobre prakse i kako se s mladima može kvalitetno raditi i popularizirati znanost.

-Trenutno ovaj projekt provodimo u Bjelovaru, Daruvaru i Đulovcu, a cilj nam je proširiti se na cijelu županiju. Inače, ovaj projekt je nadoveza na prošlu godinu kada smo imali ‘matematičke junake’ i kada smo radili radionice niz radionica s djecom na području matematike, informatike, znanstvene radionice, a sve je bilo koncipirano da djeca samo pokušaju riješiti svoje zadatke. (vec)