Jeftina radna snaga uz sufinanciranje države. Tako se može sažeti jedna od popularnih mjera SDP-ove Vlade za koju danas vlada prilično mali interes, što potvrđuju i podaci na bjelovarsko-bilogorskom području. Mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa donesena je u vremenu najveće krize, i bez obzira što ju je donijela bivša SDP-ova vlast, današnja HDZ-ova je u to vrijeme drži opravdanom. No, većina korisnika te mjere osposobljavala se u državnoj i javnoj službi, u jednoj godini čak 63 posto, a neovisne analize pokazale su nisku učinkovitost takozvane Mrsićeve mjere. Zbog toga su u aktualnoj vlasti počeli okretati kormilo i u paketu redefiniranih mjera SOR pomalo zamijeniti pripravništvom.

 Novi paket mjera

Koliko je i na bjelovarsko-bilogorskom području spala na niske grane dovoljno govori činjenica da je za hrvatski minimalac na taj način svoje prvo radno iskustvo u struci u ovoj godini pristalo stjecati svega 28 osoba. Znatan pad osjetio se već u prošloj godini kada je u odnosu na godinu prije broj korisnika smanjen za 116 osoba, s 380 u 2016. na 264 osobe u prošloj godini. Vršiteljica dužnosti predstojnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Bjelovar Martina Topalović objasnila je zaokret.

– Krajem prosinca 2017. donesen je novi paket mjera aktivne politike zapošljavanja vrijedan 1.6 mlrd kn, a mjere su prvenstveno usmjerene ka poticanju zapošljavanja i očuvanju radnih mjesta. Mjera stručnog osposobljavanja za rad i ove je godine redefinirana zbog planiranog postupnog smanjivanja korisnika kako u privatnom tako i u javnom sektoru koji SOR može koristiti za najviše do tri posto od broja ukupno zaposlenih u prethodnoj godini. Ta se mjera ne može naglo ukinuti zbog pružanja podrške određenim skupinama (mladih) osoba koje se neće u prvom razdoblju moći uključiti u pripravništvo.

Prvenstveno se radi o razdoblju unutar kojeg se poslodavci moraju osnažiti i pripremiti za planiranje zapošljavanja pripravnika.U okviru ovogodišnjeg paketa mjera ojačan je sustav pripravništva tako da se poslodavcima u privatnom sektoru sufinancira 50 posto iznosa plaće, a u javnim službama u području zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi pripravništvo će se sufinancirati u iznosu od 100 posto pripravničke plaće – kaže Topalović.

Prednjače žene

Kada je pak riječ o izumirujućem SOR-u zanimljiva je činjenica da je duplo više kroz njega u našoj županiji radilo žena nego muškaraca, a najprivlačniji je bio ekonomistima srednje i više stručne spreme, te frizerima, fizioterapeutima i prodavačima. U institucijama je u 2017. godini zaposleno 150, a u privatnom sektoru 114 osoba.