Od početka ove školske godine Medicinska škola Bjelovar sudjeluje u projektu Eko-škola čiji je nacionalni koordinator i voditelj programa Udruga “Lijepa Naša”. Cilj ovog programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u odgojno-obrazovni sustav i svakodnevni život učenika i djelatnika škole te znanja prenijeti bližnjima. Škola se tijekom zadnjih nekoliko mjeseci nastoji izboriti za dobivanje statusa Eko-škole izradom i provedbom programskih koraka.

– U jedan od tih koraka uklopili smo zbrinjavanje otpada na pravilan način, postavljanjem otpadnih posuda na hodnike i druge prostorije škole kako bismo reciklirali što više otpada. U školi odvajamo papir, metal, baterije i plastiku, a u planu je i postavljanje kompostera unutar kruga školskog vrta. Za pravilno odlaganje i odvajanje otpada informirali smo učenike i nastavnike, a o tome su se pobrinuli eko-koordinatori i eko-patrola. Osnovali smo eko-odbor, a članovi su djelatnici škole, učenice i vanjski članovi.

Između ostalog bilježimo i kontroliramo potrošnju energije u školi, plina, vode, struje, putem eko-patrola koje svaki tjedan popunjavaju zadane tablice i tako imamo uvid gdje bismo mogli napraviti neke promjene i smanjiti potrošnju – kaže ravnateljica Medicinske škole Biljana Balenović. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci održali su brojna predavanja vezana uz Eko-školu, a neka od istaknutijih i u sklopu nedavnog obilježavanja dana svoje škole.