Kraj prvog tjedna u novoj 2018. godini bio je rezerviran za zimski kamp 15 polaznika bjelovarske Sportske akademije „Mali Olimpijac“ i njihovih trenera (Ivan Nikolić, Matija Jasenko i Ivana Pađan). Olimpijci i njihovi treneri tri su dana proveli u sportsko rekreacijskom centru Kukavica nedaleko od Bjelovara.

Ciljevi zimskog kampa bili su višestruki, a naglasak se najviše stavio na kvalitetno provođenje zimskih praznika i razvijanje samostalnosti u djece predškolske i rane osnovnoškolske dobi. Djeca su vrijeme provodila u obližnjoj šumi, promatrajući prirodu oko sebe, učila o biljnom i životinjskom svijetu kraja u kojem žive, gradila svoje sklonište u prirodi, rabeći samo ono što im je bilo dostupno u šumi. Popodnevni odmor bio je rezerviran za likovnu radionicu u kojoj su djeca pokazala svoju kreativnost u izradi skulptura od soli. Da bi sadržaj bio još više raznolik kraj dana bio je rezerviran za znanstvene radionice (kemija ,fizika i astronomija) gdje se djeci pokušala približiti znanost i neke njezine značajke koje su im bile poznate iz svakodnevnog života.

Da je kamp i više nego uspio svjedoče vesela dječja lica, ali i njihovih roditelja za koje nema boljeg pokazatelja kvalitete sadržaja namjenjenog njihovoj djeci do osmjeha na licu njihovih mališana.