Svoju kreditnu ponudu Bjelovarsko – bilogorska županija je proširila kreditnom linijom za stočarsku proizvodnju kojom se potiče tov junadi, svinja i nabavka rasplodnih junica iz domaćeg uzgoja.Župan Damir Bajs je potpisao ugovore s predstavnicima tri poslovne banke Erste, Privrednom i Zagrebačkom bankom, dok će se naknadno ugovor potipisati sa Raiffeisen bankom.
Isto kao i kod kreditiranja proljetne sjetve Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancira kamatu pa seljaci i tu mogu povoljno doći do novca potrebnog za unapređivanje proizvodnje. Kamatna stopa od strane banke iznosi 6,3 posto dok je subvencija Županije 1,8 posto pa sukladno tome krajnji korisnik – poljoprivrednik snosi kamatu od 4,5 posto. Minimalni pojedinačni iznos kredita koji se može zatražiti je 36 tisuća kuna, dok je maksimalni iznos 250 tisuća kuna.