Da su bjelovarskom Područnom uredu za katastar nakon preseljenja u nove poslovne prostorije 2015. godine stvoreni uvjeti za povećanje učinkovitosti u pružanju usluga građanima i poduzetnicima, potvrđuju podaci o godišnje 32 tisuće riješenih predmeta, uključujući odjele i ispostave u Daruvaru, Grubišnom Polju, Garešnici i Čazmi. Tomu valja dodati i 1500 pregleda, potvrđivanja i provedbe geodetskih elaborata ovlaštenih izvoditelja koji se provode u zakonskom roku od 30 dana te lanjski i ovogodišnji pregled i potvrđivanje 140 značajnih geodetskih elaborata evidentiranja cesta čiji su naručitelji jedinice lokalne samouprave. Radnom opsegu, kako napominje pročelnik Područnog ureda Damir Soptija, valja pridodati pregled i ovjeru geodetskih elaborata katastra infrastrukture koji podrazumijevaju telefonske, vodovodne, plinske i druge instalacije.

Digitalizirani stari planovi

-Područni ured obuhvaća 177 katastarskih općina, pretežito s izmjerama iz 19. i 20. stoljeća, temeljenima na austrougarskim katastarskim planovima koji su nakon skeniranja i digitalizacije dostupni građanima na internetu, što podrazumijeva njihovo uvrštavanje u zemljišno-informacijski sustav katastra i zemljišnih knjiga. Premda sa zemljišnom knjigom nismo povezani institucionalno, već funkcionalno putem aplikacije, svi predmeti obostrano „prometuju“ digitalnim putem, što omogućuje brži i kvalitetniji rad – pojašnjava Soptija.

Među najznačajnijim poslovima trenutno se izdvaja tehnička reambulacija katastarske općine Bjelovar, odnosno usklađivanje i dopuna katastarskih podataka s postojećim stanjem izmjere iz 1976., pri čemu će se evidentirati sve promjene i objekti koji do sada nisu bili ucrtani na katastarskom planu. Za izlaganje na javni uvid podataka, osnovano je zajedničko povjerenstvo zemljišne knjige i katastra koje će vlasnicima čestica predočiti sve podatke, nakon čega će se ustrojavati objedinjeno novo stanje.

Nova zemljišna knjiga

-U postupku će se izložiti 8.236 katastarskih čestica, a u praksi riječ je o osnivanju nove zemljišne knjige tako da ubuduće nestaje dvojno stanje i ustrojava se baza zemljišno-knjižnih podataka, što će osigurati veću pravnu sigurnost u prometu nekretnina i gradnji objekata. Primjerice, za česticu u katastarskoj općini Bjelovar ubuduće se neće posebno pribavljati zemljišno-knjižni izvadak i posjedovni list, već će se podaci objediniti u jednoj ispravi. Uz to, u katastarskoj općini Bjelovar se nalazi 11 tisuća objekata evidentiranih na katastarskom planu, tako da će se za većinu njih upisati postojeći akti o gradnji, kao i oni naknadno pribavljeni nakon legalizacije – dodaje pročelnik.

Usklađivanje i dopunu podataka uz Državnu geodetsku upravu, sufinancirao je i Grad Bjelovar koji je prepoznao interes građana, ali i potrebu sređivanja zemljišta u gradskom vlasništvu. Do sada je istovjetan posao dovršen za katastarske općine Brezovac, Bjelovar – Sredice, N. Plavnice – Hrgovljani, Stare Plavnice i Sirač, koje se već nalaze u bazi zemljišno-knjižnih podataka.

Državno zemljište

-Jednako tako, uz sufinaciranje općina, proteklih godina su završeni svi poslovi pregleda i provedbi geodetskih elaborata izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta u 36 katastarskih općina na području županije, a trenutno je povećano zanimanje jedinica lokalne samouprave za sufinaciranje cjelokupnih novih izmjera katastarskih općina, nakon čega slijedi izlaganje prikupljenih podataka – naglašava Soptija.

Jednim od važnijih poslovnih zahvata je i ulazak Područnog ureda u pilot projekt Državne geodetske uprave na homogenizaciji katastarskih planova sa ukupno 29 katastarskih općina, kojim će se digitalni plan grafičke austrougarske izmjere odgovarajućim numeričkim metodama položajno poboljšati u odnosu stanja na terenu.

 Katastar u brojkama

32 000
Toliko se predmeta godišnje riješi u PU Bjelovar
36
U toliko je katastarskih općina riješena izmjera poljoprivrednog zemljišta
177
Toliko katastarskih općina obugvaća PU Bjelovar
8.236
Toliko je katastarskih čestica na području PU Bjelovar
11 000
Broj resitritanih objekata na području PU Bjelovar