Pred novopečenim gradskim vijećnicima velika je odgovornost izrade novih prostornih planova Bjelovara, a taj opsežan posao trebao bi biti dovršen do sredine iduće godine. Posljednje “prave” izmjene prostorne dokumentacije bile su davne 2003. godine, kada je bjelovarska tvrtka Prostor izradila, a Gradsko vijeće prihvatilo Prostorni plan uređenja Grada Bjelovara (PPUGB). Prostorni plan u međuvremenu se mijenjao u četiri navrata, no te izmjene nisu se odnosile na polazišta i ciljeve najvažnijeg prostornog dokumenta koji uvelike određuje budućnost Bjelovara. Izmjenama PPU-a prethodi javna rasprava o Izvješće o stanju u prostoru grada Bjelovara koja je upravo započela, a trajat će do sredine idućeg mjeseca.

Siguran i za život ugodan grad

– Okruženje Grada Bjelovara ugodno je za život i povremeni boravak, osigurava sigurnost stanovnicima i posjetiteljima. Stanovništvu su na raspolaganju mnoge usluge i razne institucije, sukladno činjenici da je Bjelovar ujedno i središte županije. Dobro je organiziran rad ustanova u kulturi, predškolski odgoj, sve razine obrazovanja uključujući cjeloživotno obrazovanje, održavaju se brojne, raznolike kulturne manifestacije koje su dobro posjećene. Provode se programi za integraciju učenika s teškoćama u razvoju u sustav školovanja, brojna su sportska i sportsko – rekreacijska društva, koja okupljaju veliki broj članova. Razvijen je i dostupan sustav primarne i sekundarne zdravstvene zaštite – stoji u Izvješću.

No, unatoč navedenim snagama, statistički podaci iskazuju negativne demografske pokazatelje, prisutno je starenje stanovništva, postojeći ljudski kapaciteti nedovoljno se iskorištavaju, a skrb o starijim osobama je nedostatna. Nedostaju vaninstitucionalni oblici socijalne skrbi o starijima i nemoćnima.

Pored problema koji su općeprisutni u školstvu, na lokalnoj razini uočena je potreba za poboljšanjem uvjeta prostornog smještaja predškolskih i školskih ustanova te ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije.

 Jednosmjenska nastava

Cilj je organizirati obrazovanje učenika u jednoj smjeni, omogućiti produženi boravak djece osnovnoškolskog uzrasta, unaprijediti integracijske programe za djecu s posebnim potrebama, razviti posebne programe za nadarenu djecu i sportske programe za predškolski uzrast. Poboljšanje kvalitete života i rada namjerava se postići poboljšanjem komunalne i javne infrastrukture, stvaranjem preduvjeta za razvoj ljudskih resursa i podizanjem kvalitete javnih usluga.

Grad Bjelovar teži k tome da postane “pametan grad” što podrazumijeva objedinjavanje gospodarenja energijom, sustav kontrole uređaja, komunikaciju s građanima, sustav mreže senzora i nadzornih kamera i drugo, stoji u prilično opsežnom izvješću koje broji 89 stranica. U njemu su najbitniji statistički podaci, ali i naznake onoga što nas čeka u budućnosti. Prema prikupljenim podacima, naime, Bjelovar već sada broji manje od 40 tisuća stanovnika. Pad broja stanovnika nije od jučer, nego od ratne 1991. godine. Poput ostatka Hrvatske, imamo negativni prirodni prirast, ali i negativan migracijski saldo. Iz godine u godinu više nas umire nego što nas se rađa, a jednako tako više nas iseljava nego što se u Bjelovar doseli. Rezultat je takav da bi 2030. godine Bjelovar trebao imati tek 36 tisuća stanovnika. Vrijeme će pokazati hoće li nova prostorna dokumentacija uspjeti barem donekle ublažiti crne prognoze o “smanjivanju” Bjelovara, ako već neće uspjeti u potpunosti promijeniti trendove. (I.K.)