Trenutačno najveći projekt škologradnje u Hrvatskoj je projekt Javno-privatnog partnerstva ”BBŽ – škole” obuhvaća gradnju 12 objekata u 11 škola, među kojima je i gradnja nove školske zgrade i školsko-sportske dvorane u Područnoj školi Predavac. Riječ je o školi koja pripada Osnovnoj školi Rovišće koju trenutno pohađa 578 učenika u 37 razrednih odjeljenja. Inače, u sastavu OŠ Rovišće nalazi se pet područnih škola, Kraljevac, Zrinski Topolovac, Predavac, Prgomelje i Podgorci. Gradnjom nove škole u Predavcu osigurati će se uvjeti za smještaj 237 učenika, a u planu je predavačkim učenicima pridružiti i osnovnoškolce iz Podgoraca, te učenike predmetne nastave iz Zrinskog Topolovca i samim time učenicima će se pružiti bolji standard obrazovanja u novoizgrađenoj Područnoj školi u Predavcu. Povećanjem broja učenika predavačka Osnovna škola postala bi osmorazredna osnovna škola. U konačnici time bi bio omogućen i rad u jednoj smjeni i ostalim područnim školama, kao i u matičnoj školi.
— Time će praktično u Područnoj školi u Predavcu učenici imati jednaki standard kao u Matičnoj školi u Rovišću – istaknuo je župan Damir Bajs na predstavljanju osam milijuna kuna vrijednog projekta JPP -a održanom u Rovišću.