Dječji odjel Knjižnice danas je ugostio socijalnu radnicu iz IV. OŠ Jadranka Solar – Šorgić, patera Marka Pustišeka, gvardijana Župe Sv. Antuna Padovanskog te Sanja Perković, humanitarka, a sve to povodom održavanja ovomjesečne Spikaonice na temu “Jesmo li solidarni?” Solar- Šorgić za početak je učenicima kazala točnu definiciju solidarnosti nakon čega su se svi složili kako su se već nalazili u situacijama gdje su mogli biti solidarni.

Razne humanitarne akcije koje je organizirala škola koju pohađaju, Crveni križ i Caritas, ali i sitnice koje zaista otkrivaju koliko su solidarni.

– Solidarnost nije samo sudjelovanje u humanitarnim akcijama, to je pomoć potrebitima u bilo kojem obliku pa čak i pomoći nekome da prijeđe cestu – kazala je Lucija Perković iz III. Osnovne škole. U Spikaonicu se upustio i novi gvardijan Župe Sv. Antuna Padovanskog, Marko Pustišek koji je, u kratkom roku što je tu, uvidio da Bjelovarčani zaista jesu solidarni.

– Ono što sam vidio kroz rad župnog Caritasa, naročito volontera, vidim da se zaista radi o solidarnosti na djelu, imaju osjećaja za one koji su u potrebi i, ono bitno, ne samo tijekom ovog blagdanskog razdoblja, već kroz cijelu godinu – kazao je gvardijan Pustišek. Spikaonica je potrajala neko vrijeme, a gradivo solidarnosti su učenici, iako već upoznati s njom, jako dobro naučili.