BJELOVAR – S prvim danom studenog počeo se primjenjivati novi sustav obračuna odvoza komunalnog otpada. U bjelovarskom Komunalcu podsjećaju kako cijeli koncept nije njihova ideja, niti njihovog vlasnika, Grada Bjelovara, već rezultat državnih uredbi. Svjesni su i sami, kažu, da u vezi s propisanim ima niz problema i nelogičnosti, a pripisuju ih činjenici da su se državne uredbe radile u Zagrebu i nisu predvidjele rješenje problema u drugim hrvatskim gradovima.

Jedna od njih je i kako urediti odvoz kontejnera ispred stambenih zgrada. Kako sada stvari stoje, stanari bi morali sami čuvati svoje smeće i ne dozvoliti da njihove kontejnere puni netko treći, kao i utvrditi način na koji će komunalnim djelatnicima davati do znanja kada žele da im se kontejner isprazni. Novim sustavom promijenit će se i učestalost odvoza. Drugim riječima, smanjuje se broj odvoza za miješani komunalni i glomazni otpad, a uvode se dodatni ciklusi odvoza za odvojeni oporabivi otpad, poput papira i plastike.

Promjene su i u načinu naplate usluge pa će se nova cijena sastojati od “paušala” i promjenjivog dijela koji će ovisiti o broju pražnjenja čipiranih spremnika. Doznajemo kako još za sada, unatoč činjenici što su im kante čipirane, stanovnici prigradskih naselja koji zbog blizine odlagalištu Doline nisu plaćali odvoz to neće morati činiti do daljnjega, a ostali će itekako morati povesti računa o razvrstavanju i količini. Ako ne žele mjesečno Komunalcu platiti više od 40,41 kunu, sav miješani komunalni otpad morat će u mjesec dana stati u jednu jedinu 120-litarsku kantu, inače će svaki dodatni odvoz takve kante plaćati još 5,27 kn.

 Stroga kontrola

– Transponder (čip) na posudi i čitač na vozilu omogućit će bilježenje svakog pražnjenja zelenog spremnika za miješani komunalni otpad. Ovo će rješenje omogućiti praćenje predaje otpada odnosno pražnjenja posude. Vozila Komunalca će pored svake kuće prolaziti jednom tjedno, no korisnik ne mora posudu iznositi svaki tjedan, a ukoliko bude uredno selektirao otpad imat će manje miješanog komunalnog otpada i plaćat će manje od korisnika koji to ne bude radio. Nekim korisnicima će možda trebati dodatni spremnik ili povremeno vreća, i na taj način će se postići razlika u cijeni i poštivanje prava potrošača da plate onoliko otpada koliko ga proizvedu. Poskupljenja usluga su uvijek nepopularna, no ponekad su neminovna – kažu u bjelovarskom Komunalcu, čiji su odgovorni ljudi proteklih tjedana suočeni s brojnim pitanjima i primjedbama građana. Bjelovarčani ih pitaju, prenose iz tvrtke, zašto oni moraju odvajati otpad Komunalcu, a on ga onda prodaje i zarađuje, te što oni imaju od toga.

– Količine odloženog miješanog komunalnog otpada moraju se do 2023. godine umanjiti za 50 posto postepeno kroz sljedećih pet godina u odnosu na odloženi otpad 2015. godine. Na području Grada Bjelovara i osam okolnih općina 2015. godine odloženo je oko 14 700 tona miješanog komunalnog otpada, tako da do 2023. moramo odloženi otpad smanjiti na 7 350 tona godišnje. Kako još uvijek odlažemo previše otpada, Grad Bjelovar i općine morat će platiti naknadu za odloženi otpad. Miješani komunalni otpad nastaje u domaćinstvima i ustanovama, a to znači da svaki korisnik na kućnom pragu mora umanjiti količinu miješanog komunalnog otpada koji predaje davatelju javnih usluga. Odvojeno sakupljanje nije obveza davatelja javne usluge već jedinica lokalne samouprave, tj. građana pa je stoga krivo mišljenje da se otpad sortira Komunalcu – objašnjavaju u Komunalcu.

Izokrenuta situacija

Sav selektirani otpad mora se sakupljati zasebno, a prikupljene količine odvoze se na dodatnu obradu kako bi se drugim sakupljačima ili oporabiteljima pripremile za preuzimanje. Za neke vrste otpada može se dobiti novčana naknada, dok se za druge vrste mora platiti naknada za njihovo preuzimanje. Tako za papir po kilogramu i Komunalac može uprihodovati 0,6 kuna. Plastiku pak predaju na zbrinjavanje uz trošak koji iznosi od 0,35 do 0,44 kune po kilogramu, baš kao i tekstil čiji trošak zbrinjavanja iznosi 0,70 kn/kg.

– Zbrinjavanje se plaća oporabiteljima i za lampione prikupljene na grobljima, staklo i dr. Na drugoj strani prihodujemo od prikupljenih baterija, 2,9 kn/kg te od elektronskog otpada 0,20 kn/kg. Ove frakcije prikupljaju se u manjim količinama i nemaju bitnijeg utjecaja na poslovanje društva. Razlog ovako izokrenute situacije je u činjenici da količine prikupljene u RH, a što je dodatno pojačano nakon donošenja vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, premašuju kapacitete domaćih prerađivača. Istovremeno, slijedom zakonskih propisa, dužni smo korisnicima omogućiti sustav odvojenog prikupljanja otpada i njegovu isporuku ovlaštenim oporabiteljima na daljnju obradu, što je situacija koju oni koriste za dodatnu zaradu naplatom od komunalnih tvrtki sakupljača. Dakle, radi se o dosta neobičnoj situaciji za koju vjerujemo da će se poslije početnih teškoća normalizirati te rezultirati razvojem potrebne infrastrukture na državnoj razini, a koja će omogućiti plasman ovih sirovina na tržišnim osnovama – napominju u bjelovarskom Komunalcu dodajući i kako novom Odlukom nisu predviđene mjere za smanjenje naknade za posebne kategorije građana, starije osobe, socijalne slučajeve ili ljude koji žive sami.

Razdoblje prilagodbe samo u studenom

Uoči početka primjene novog sustava naplate usluge odvoza komunalnog otpada na području Grada Bjelovara Komunalac je korisnicima podijelio upute. U njima uz ostalo stoji kako će se otpad u studenom odvoziti kao do sada, dakle u istim terminima, ali će se primjenjivati novi tarifni sustav.
– Stoga vas pozivamo na odgovorno postupanje s otpadom i iznošenje samo punih posuda miješanog komunalnog otpada koji vam preostane nakon izdvajanja papira i plastike u naše plave i žute vreće koje preuzimamo i odvozimo bez naknade. Kako bismo dodatno smanjili količine otpada za odvoz, molimo da biorazgradivi otpad, ukoliko za to imate uvjete, zbrinete na vlastitoj okućnici kompostiranjem. Nakon isteka razdoblja prilagodbe, od 1. prosinca 2018. počinje i primjena novog rasporeda odvoza komunalnog otpada, o čemu ćemo vas obavijestiti pisanim lecima – stoji u obavijesti. (sk)