Veleučilište u Bjelovaru u suradnji s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja, na temelju članka 16. Pravilnika o
uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova
prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13 i
8/14), dana 10. veljače 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGE
SUBVENCIONIRANE PREHRANE REDOVITIM
STUDENTIMA U GRADU BJELOVARU

I.
Kako bi se osigurala usluga pružanja subvencionirane
studentske prehrane za redovite studente u gradu
Bjelovaru, Veleučilište u Bjelovaru u suradnji s
Ministarstvom znanosti i obrazovanja objavljuje
javni poziv za prikupljanje ponuda na temelju
kojih će se izvršiti odabir budućeg davatelja usluge
subvencionirane studentske prehrane.

II.
Pozivamo sve zainteresirane ugostiteljske objekte,
odnosno fizičke osobe/obrtnike/ i pravne osobe koje
imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost da iskažu svoj
interes za organiziranjem prehrane redovitih studenata
u gradu Bjelovaru, sukladno sljedećim kriterijima:

 • mogućnost pripremanja obroka dnevno za
  268 redovita studenta (ručak, večera), sukladno
  normativima i cijeni obroka, pojedinačnih jela
  i drugih prehrambenih artikala koji su utvrđeni
  Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
  na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne
  novine, broj 120/13 i 8/14) http://www.propisi.hr/
  print.php?id=4640;
 • osigurano minimalno 50 sjedećih mjesta u
  restoranu.
 • III.
  Uz pisanu prijavu potrebno je dostaviti:
 • ime i prezime ponuditelja, presliku obrtnice, mjesto
  prebivališta, OIB, broj telefona/mobitela/e-mail
  adresu za kontakt (za fizičke osobe-obrtnike);
 • naziv društva, adresa sjedišta, OIB, presliku rješenja
  o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštene
  osobe, broj telefona/mobitela/e-mail adresu za
  kontakt (za pravne osobe);
 • obavijest Državnog zavoda za statistiku o
  razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u;
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta za ugostiteljski
  objekt iz skupine “restoran“ sukladno Pravilniku o
  razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih
  objekata iz skupine „restorani“, „barovi“, „catering
  objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (Narodne
  novine, broj 82/07, 82/09, 75/12 i 69/13);
 • informaciju o bonitetu Bon – 1;
 • podatke o solventnosti poslovnog subjekta Bon – 2;
 • potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave,
  Područnog ureda Bjelovar o uredno podmirenim
  obvezama o tome da na dan izdavanja potvrde
  nema duga po osnovi javnih davanja o kojima
  službenu evidenciju vodi porezna uprava (za fizičke
  i pravne osobe);
 • plan organiziranja studentske prehrane uključujući
  kriterije iz točke II. Javnog poziva;
 • podatke o broju i stručnim referencama zaposlenog
  osoblja u ugostiteljskom objektu (kuhari, konobari,
  pomoćno osoblje);
 • ime i prezime osobe zadužene za organizaciju
  prehrane (osoba za kontakt).
 • IV.
  Ponude se dostavljaju na adresu: Veleučilište u Bjelovaru,
  Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar, s naznakom „Za
  javni poziv – prehrana studenata- ne otvarati“.
  Javni poziv otvoren je zaključno do 25. veljače 2020.
  godine.
  Ponude pristigle nakon isteka roka predviđenog javnim
  pozivom kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.
  Ponude fizičkih i pravnih osoba, koje su po bilo kojoj
  osnovi dužnici javnih davanja o kojima službenu
  evidenciju vodi Porezna uprava, bit će isključene iz
  daljnjeg postupka.
  Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 043 241
  191 , radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.
  Izbor davatelja usluge subvencionirane studentske
  prehrane redovitih studenata u gradu Bjelovaru
  obavit će Veleučilište u Bjelovaru nakon razmatranja
  svih pristiglih ponuda i pozitivnog mišljenja nakon
  provedenog nadzora Nacionalnog povjerenstva za
  kontrolu prehrane studenata Ministarstva znanosti i
  obrazovanja svih objekata, o čemu će ponuditelji biti
  obaviješteni pisanim putem.