Udruga Bjelovart i Gradski muzej Bjelovar raspisali su natječaj za sudjelovanje na izložbi fotografija ‘Božićni gala koncert u Bjelovaru’ koji je, inače, već godinama poznata glazbena manifestacija u cijeloj Hrvatskoj. Na natječaj se može prijaviti sa svojom fotografijom svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a prva nagrada iznosi 1500 kuna, dok druga 100, a treća 500 kuna.

Inače, krajnji rok za dostavu fotografija je 25. studenog 2019. godine.
Fotografije treba dostaviti osobno ili poslati poštom u Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, 43 000 Bjelovar u omotnici , s naznakom ”za natječaj – Božićni gala koncert u Bjelovaru”.

Propozicije:

-Fotografije dostaviti izrađene na foto papiru, dimenzija ne manjih od A4 ili B4 formata, niti većih od A3 ili B3 formata.
-Fotografije ne smiju biti obilježene potpisima, oznakama i identifikacijskim obilježjima.
-Fotografije moraju biti bez dodanog okvira.
-Uz fotografije otisnute na foto papiru, u posebnoj omotnici dostaviti fotografije pohranjene na CD-u, s podacima o autoru: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, g-mail adresa (ako postoji).

-Svaki autor može na natječaj poslati najviše pet (5) fotografija, a sudjelovati na izložbi s najviše tri (3) fotografije.

-Radovi koji neće zadovoljavati postavljene propozicije i neće biti dostavljeni do navedenoga roka, neće biti uvršteni u konkurenciju.

-Svi sudionici izložbe dobit će posebna priznanja

Prosudbenu komisiju za izbor fotografija i dodjelu nagrada čine: Zlata Medak, Emilija Balaban, Krešimir Ivanček, Zoran Tokić i Mladen Medak Gaga.

Autorska prava:

Autori koji sudjeluju na natječaju obvezuju se da će autorska prava prikazivanja i tiskanja ustupiti organizatoru za potrebe izložbe i promidžbe bez naknade.
U svim službenim publikacijama, kao i tijekom izložbe prijavljenih radova, uz korištene fotografije će uvijek biti naznačeno ime i prezime autora te naziv fotografije.
Svi natjecatelji prihvaćaju da organizator može koristiti prijavljene radove u marketinške i promidžbene svrhe, uključujući objavu u medijima te naknadno izlaganje radova i druge aktivnosti povezane s ovom izložbom.
Svi radovi s ove izložbe ostaju u trajnom vlasništvu organizatora – udruge BJELOVART.

Izložba

Otvorenje izložbe i proglašenje najboljih radova bit će Maloj galeriji Gradskog muzeja Bjelovar, 1.prosinca 2019. godine početkom u 19 sati.
Izložba će biti otvorena do 31. prosinca 2019. godine.