Na nedavnim izborima za članove vijeća mjesnih odbora u Maloj Cigleni glasovalo je sedam stanovnika. Odaziv je bio vrlo visok – na izbore je izašlo čak 70 posto birača! Naime, Mala Ciglena najmanji je mjesni odbor u čitavoj Hrvatskoj. Toliko je mali da je samo u teoriji moguće da na njemu budu dvije izborne liste. Prema podacima Ministarstva uprave, u čitavom mjesnom odboru registrirano je tek deset birača, a u vijeće mjesnog odbora bira se njih pet.

Na izborima je, dakle, glasovalo ukupno sedam birača, dvoje više nego što je članova mjesnog odbora. No, svejedno su na tim izborima bili članovi biračkih odbora, mahom članovi ili simpatizeri stranaka koji su dobili lijepu naknadu za nedjelju koju su prosjedili u kontejneru zvanom dom mjesnog odbora Mala Ciglena.

Bjelovarski porezni obveznici za nedavne izbore članova vijeća mjesnih odbora morat će izdvojiti oko 350 tisuća kuna, pri čemu najveći udio predstavljaju naknade za rad biračkim odborima u visini od 221,8 tisuća kuna te dodatnih 87,8 tisuća kuna naknade za rad stalnog i proširenog sastava Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora. Tu su još i naknade administrativnom i tehničkom osoblju od 25,9 tisuća kuna te ostali troškovi koji su, u odnosu na isplaćene naknade, zanemarivi.

Bjelovar je, podsjetimo, grad kojeg čini 31 naselje, no lokalni političari uspjeli su ga pretvoriti u čak 38 mjesnih odbora. Rezultat je takav da je na prošlim izborima u čak šest mjesnih odbora postojala tek jedna izborna lista. No, iako tamošnji glasači ustvari nisu imali izbora, članovi biračkih odbora uredno su dobili svoje naknade. Iako se sve bjelovarske političke opcije, bez obzira na rezultate, slažu da je 38 mjesnih odbora za grad veličine Bjelovara „debelo” previše, nitko do sada nije izišao s prijedlogom reorganizacije, odnosno spajanja više mjesnih odbora u jedan. Primjera radi, rijetko da bi itko mogao prigovoriti onome tko bi predložio spajanje Male Ciglene i Ciglene u jedan mjesni odbor.