Gotovo svakodnevne priče o masovnom iseljavanju stanovništva ovih su dana dobile i službenu potvrdu, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz Bjelovarsko-bilogorske županije je u 2015. godini tisuću ljudi više odselilo nego što se u nju doselilo. Te se godine u našu županiju iz druge županije ili iz inozemstva doselilo ukupno 752 ljudi, a istovremeno je u druge županije ili u inozemstvo otišlo 1867 ljudi.
Posebno je znakovit podatak da se u Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2015. godini doselilo tek 117 osoba iz inozemstva, od čega vrlo vjerojatno velika većina otpada na ljude starije životne dobi koji su se kući vratili nakon odrađenog radnog vijeka u inozemstvu. S druge strane, u oči bode podatak da je u istom razdoblju u inozemstvo odselilo gotovo šest puta više ljudi, njih 621. Nije teško zaključiti da se u dobrom dijelu radi o mlađem, radno sposobnom stanovništvu, koje je bolji život odlučilo potražiti preko granice. Zanimljiv je i podatak da se samo petnaestak godina ranije, točnije 2001. godine u Bjelovarsko-bilogorsku županiju doselilo 405 ljudi iz inozemstva, dok je emigriralo gotovo dvostruko manje ljudi, njih 231.
Niti jedan grad, kao ni općina ne bilježi veći priljev od odljeva stanovništva, na nuli je tek Zrinski Topolovac, u koji se doselio i odselio isti broj ljudi, njih 11. Gledano po gradovima, sasvim logično, najveći priljev i odjev stanovništva zabilježen je u županijskom središtu. U Bjelovar je tako u 2015. godini ukupno doselilo 756 ljudi, od čega 224 osobe iz drugog grada ili općine iz BBŽ, 252 osobe iz druge županije te 42 osobe iz inozemstva. U istom razdoblju iz Bjelovara je odselilo ukupno 934 ljudi, od čega su 153 osobe odselile u drugi grad ili općinu na području županije, 372 osobe odselile su u drugu županiju, a 171 osoba otisnula se prema inozemstva.
U Čazmu je tako u istom razdoblju ukupno doselilo 172 ljudi, a odselilo se 229 ljudi. U Daruvaru je dom pronašlo 165 osoba, no istovremeno ga je napustilo gotovo dvostruko više, 314 ljudi. U Garešnicu je pak doselilo 175 ljudi, dok je iz nje odselilo 323 ljudi, a kad je riječ o Grubišnom Polju, u njega se doselilo tek 139 osoba, a napustilo ga je 235 ljudi.