Bjelovarčani plaćaju najnižu cijenu za odvoz komunalnog otpada u Hrvatskoj, pri čemu uživaju i brojne povlastice, poput odvoza dvaput tjedno ili pak neograničene količine odvoza glomaznog otpada na datume kada je propisano. Tu su i besplatni komposteri za 1.300 kućanstva, posebne vreće za papir i plastiku za one ekološki osvještenije i doista brojni ekološki otoci raspoređeni diljem grada. Kada se sve zbroji, najveći komunalni problem Bjelovarčana krije se u odabiru vremena kada se smeće odvozi zbog prometnih gužvi koje nastaju kada komunalci na teren izađu tijekom jutarnje prometne špice.

Kraj cjenovne idile

No, kada je nešto dobro u Hrvatskoj, navikli smo da ne traje dugo, a tako će prema svemu sudeći završiti i s cjenovno idiličnom pričom o odvozu otpada. Naime, Vlada je na sjednici održanoj 25. svibnja donijela uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom u kojoj izrijekom stoji da će se otpad s područja Bjelovarsko-bilogorske županije ubuduće zbrinjavati u Piškornici, odlagalištu otpada u Koprivničko-križevačkoj županiji. Osim što će na taj način doći do povećanja troškova transporta, Bjelovarčani će ostati i bez investicije procijenjene na 30-ak milijuna eura, koliko je bilo planirano uložiti da se odlagalište otpada Doline pretvore u regionalni Centar za gospodarenje otpadom.

S obzirom da je CGO postao glavna predizborna tema obračuna kandidata za bjelovarskog gradonačelnika, Davorina Posavca i Darija Hrebaka, direktor Komunalca, nestranački stručnjak Ivan Ivančić, nije želio komentirati ništa što bi iole bilo vezano za izbore, no pristao je za Bjelovarac pojasniti što to donosi nova uredba.

Slabosti sustava

– Spomenutom uredbom daje se prioritet takozvanoj primarnoj reciklaži, dakle razdvajanju otpada već na kućnom pragu. Na taj način predviđeno je da što manje otpada završi na CGO-ima. U takvom sustavu, po mom mišljenju, kriju se dvije slabosti. Cijena odvoza komunalnog otpada u Bjelovaru po svim kriterijima najniža je u Hrvatskoj pa unatoč tomu i dalje imamo ekološki neosviještene građane koji otpad odlažu na neadekvatan način, u okoliš ili spremnike za otpad druge namjene, pa čak i spaljivanjem. Bojim se da će takvih biti i više ako cijena odvoza bude skuplja, a cijenu ćemo morati povećati zbog investicija koje su neminovne. Ako ćemo mjeriti količinu otpada po kućanstvu, onda moramo imati informatički sustav koji će nam pomoći da znamo koliko je otpada po kućanstvu pa i postrojenja za sortiranje. Sve to ulaganje je koje košta. Jednako tako, moramo ulagati u izgradnju kompostirnice za biorazgraditi otpad, nabavku opreme i slično. Jednako tako, s obzirom da se građane motivira da predaju što manje otpada, događat će se da otpad spaljuju u vlastitom dvorištu – poručuje direktor Komunalca koji smatra da su planovi Vlade prilično ambiciozni.

– Kao i do sada, učinit ćemo sve da zajedno s našim korisnicima koji su se i do sada dragovoljno uključivali u akcije čuvanja okoliša, ostvarimo zadane ciljeve – poručuje Ivančić.