Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija poprilično dobro stoje na nacionalnoj ljestvici po pitanju legalizacije nezakonito izgrađenih građevina. Vidljivo je to iz izvješća ministra graditeljstva i prostornog uređenja Predraga Štromara, koji je putem tiskovne konferencije pozvao hrvatske građane da iskoriste preostalih nešto više od dva mjeseca te podnesu zahtjeve za legalizaciju, jer krajnji rok istječe 30. lipnja ove godine.

Grad Bjelovar ministar je poimence spomenuo kao jedan od onih u kojima je postotak riješenosti, uz Dubrovnik, Vukovar, Zagreb, Poreč i Viroviticu. Bjelovarsko-bilogorska županija nalazi se pak u državnom prosjeku sa 73 posto riješenih zahtjeva.

 Samo legalna gradnja može do EU fondova

– Legalizacijom nezakonito izgrađenih građevina država nastoji riješiti višedesetljetni problem bespravne gradnje i uvesti red u prostorno uređenje države, a samo legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost pojedine nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja. Jedino legalna gradnja može aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova – istaknuo je Štromar.

Valja napomenuti i kako se uvjeti ozakonjenja nisu mijenjali, pa se legalizirati mogu samo one građevine koje su nastale, odnosno vidljive su na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011.

Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev. Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom županijskom ili gradskom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi. Tijek rješavanja zahtjeva može se pratiti preko podataka koji se javno objavljuju u Registru izdanih rješenja o izvedenom stanju u kojem se dnevno ažuriraju podaci koje unose upravni odjeli i Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ). (ik)