Izglasavanje gradskog proračuna prošlo je prilično glatko, sa 16 od 26 glasova. Što Bjelovarčane očekuje u 2016. godini?
– Koalicijska većina u Gradskom vijeću je stabilna i prepoznaje u proračunu Grada, kao temeljnom strateško-političkom dokumentu, temelje stabilnosti i zadovoljstva, razvoja i napretka, te konkurentnosti bjelovarskog gospodarstva. Vladajuća većina uvijek prepoznaje i podržava projekte za ljepši, sretniji i bolji Bjelovar. Bjelovarčani i dalje mogu očekivati socijalno osjetljivu Gradsku upravu, potpuno stabilno funkcioniranje Grada i daljnji nastavak razvojnih planova i programa.
Energija i znanje čelnika Grada bit će usmjerena na daljnji poticanje i razvoj gospodarstva, izgradnju komunalne infrastrukture, uređenje grada i prigradskih naselja, kao i osiguravanje kvalitetnih uvjeta za predškolsko i osnovnoškolstvo obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu, sport, vatrogastvo i civilu zaštitu te socijalnu skrb.
U očekivanju formiranja nove Vlade, koji su to projekti koje je Grad Bjelovar pripremio, a ne može ih realizirati bez pomoći s nacionalnog nivoa?
– Značajni su projekti po broju i visini potrebnih sredstava koje Grad Bjelovar namjerava realizirati uz pomoć nacionalnih i europskih fondova. Ulaganje u Grad Bjelovar, kao i u svaku jedinicu lokalne i regionalne samouprave, ulaganje je u sretniju i bolju Hrvatsku, u razvoj i zapošljavanje, što rađa optimizam, sreću i zadovoljstvo. To je zadatak odgovornih političara. Konkretno, bjelovarski projekti iz nacionalnih i europskih izvora financiranja na području su proširenje tijela odlagališta Doline, reciklažno dvorište u Bjelovaru, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Stare Plavnice, društveni dom u naselju Gornje Plavnice, biciklističke staze Bjelovar – jugozapadna Bilogora u dužini 17 kilometara, kao i aplikacijski paket za aglomeraciju Bjelovar – Gudovac i Rovišće što podrazumijeva 16 kilometara nove mreže odvodnje u Novoseljanima, Prokljuvanima, Ždralovima, Letičanima i Gudovcu, kao i rekonstrukciju postojećih cjevovoda odvodnje i vodovodne mreže u gradu te investicije u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Tu je i glavni dovodni cjevovod Delovi – Bjelovar u dužini 19,7 kilometara, ali i nova vodovodna mreža u dužini 17 kilometara u naseljima Prespa, Mala Ciglena, Gornji Tomaš, Tomaš, Prgomelje – Ulica potok, Gornje Plavnice. Investicije u komunalnu infrastrukturu iz nacionalnih i europskih fondova iznose oko sto milijuna kuna.
Prošlu godinu pamtit ćemo, među ostalim, po gospodarskom oporavku. Bjelovar je, nakon dugo godina, ponovno postao veliko gradilište. Velika ulaganja poduzetnika trebala bi rezultirati i većim brojem radnih mjesta. Očekujete li da će se i tijekom ove godine nastaviti trend smanjenja broja nezaposlenih?
– Ulaganja Tehno-drva Rijeka (u bivšu Česmu), Kronospana, MB Holdinga u Geotermalnu elektranu Velika Ciglena, novi prvi trgovački centar, Ljevaonicu Bjelovar, tvrtku Hittner, uz ulaganja – investicije iz proračuna Grada Bjelovara, investicije Komunalca i Vodnih usluga (trgovačkih društava u vlasništvu Grada Bjelovara) kao i ostalih firmi u Bjelovaru, rezultirali su investicijama u Gradu Bjelovaru od oko milijardu kuna. Tijekom prošle godine broj nezaposlenih smanjen je deset posto, a broj zaposlenih povećan za 400 osoba, a ove godine očekujemo nastavak pozitivnih trendova zbog otvaranja novih proizvodnih, uslužnih i trgovačkih centara – objekata.
Po čemu ćete još pamtiti prošlu godinu?
– Na razini Grada Bjelovara prošlu, 2015. godinu, karakterizira dobivanje priznanja „Stvaratelji za stoljeća“ na summitu poduzetnika Jugoistočne Europe u Dubrovniku. Ovo priznanje Grad Bjelovar je dobio u krajnje zahtjevnoj i transparentnoj proceduri.
Bilo je tu 186 predlagača iz devet zemalja, a predloženo je 340 kandidata iz Hrvatske i okruženja. Ovo prestižno priznanje, uz Grad Bjelovar, dobili su još Gradovi Zagreb i Dubrovnik te Općina Jelsa na Hvaru. Priznanje je dokaz da Grad Bjelovar doprinosi razvoju, kreiranju pozitivne slike o poduzetništvu, te stvaranju poticajne poduzetničke klime i kulture. Prošlu godinu karakterizira i izgradnja rotora – kružnog toka, na južnoj obilaznici u Malim Sredicama. To opasno prometno mjesto tijekom 30-ak godina gospodarenja nisu riješile ni Hrvatske ceste ni Županijska uprava za ceste. U nepune tri godine skrbi o ovoj prometnici, koliko Grad Bjelovar ima ovu cestu u svojoj nadležnosti, došli smo do modernog i prometno sigurnog rješenja, iako se neki, potpuno neopravdano, trude minorizirati ulogu Grada Bjelovara u ovom projektu. Na razini Hrvatske prošlu godinu 2015. godinu pamtit ću po valu migranata, te organiziranom i humanom pristupu Hrvatske tom problemu. Istovremeno, smatram da Hrvatsku karakterizira neprimjerena izborna retorika na nedavnim parlamentarnim izborima.
Ove godine planiran je dovršetak obnove paviljona, ali i uređenje okolnih površina. Kako napreduje taj projekt?
– U travnju 1942. godine Gradsko poglavarstvo Grada Bjelovara donijelo je odluku da se na mjestu starog drvenog bunara, u samom središtu grada, izgradi “novi zdenac nad kojim će biti izgrađen novi paviljon za glazbene potrebe” (povodom proslave prve obljetnice proglašenja NDH). Naš paviljon je iznimno vrijedan spomenik kulture i pripada prvoj kategoriji spomenika, po Zakonu o zaštiti spomenika kulture RH. Oplata paviljona je od najkvalitetnijeg bračkog kamena (bijeli vapnenac) s kojim je građena Bijela kuća u Washingtonu te dijelovi Dioklecijanove palače u Splitu.
Iz više razloga neophodno je bila potrebna cjelovita rekonstrukcija. Primjerice, zbog oštećenja u Domovinskom ratu, brojnih grafita i ostalih neprimjerenih devastacija. U suradnji s konzervatorima privode se kraju građevinski radovi u vrijednosti od milijun i pol kuna. Ti su radovi pri kraju. Ove godine nastavljamo s radovima na platou oko paviljon kako bismo dobili pravi gradski trg koji će biti ravan i pogodan svima, od djece do starijih osoba, za oko dvije i pol tisuće ljudi. Moderna agora (trg) s glazbenim paviljonom je brand i ponos Grada Bjelovara. Istovremeno, to je vlasništvo svih građana Bjelovara, pa vas molim da ga čuvate i pazite, kao i sve što vam je milo i drago. Do sada paviljon nikada nije bio detaljno rekonstruiran.
Kada će prvi studenti i učenici useliti u učeničko-studentski dom?
– Učenički dom, lijep i moderan, podiže značajno, ne samo kvalitetu smještaja, već i obrazovne rezultate. U izgradnju učeničkog doma Grad Bjelovar uložit će ukupno oko 12 milijuna kuna, a valja napomenuti kako je Grad Bjelovar samostalno financirao zemljište, projekt, naknade i slično u vrijednosti osam milijuna kuna. Bez ovog troška koji je išao na teret Grada Bjelovar, izgradnja ne bi ni počela. Građevinski radovi na domu trebali bi biti dovršeni do kraja veljače 2016. godine, a opremanje objekta do ljeta. Pravi početak rada i smještaj učenika očekujemo početkom iduće školske godine. Ukupna investicija je oko 33 milijuna kuna.
Kakvo je stanje u poslovnim zonama, ima li novih zainteresiranih poduzetnika?
– Bjelovar je grad koji svoju gospodarsku politiku vodi proaktivno, ciljano i planski. Programi vezani uz osnivanje, razvoj i komunalno opremanje zona Grada Bjelovara provode se od 2003. godine. Za projekte ulaganja u poduzetničke zone Grad je uložio cca 37 milijuna kuna, pri čemu je država sudjelovala s 12,1 milijun kuna. Rezultat ulaganja su tri potpuno opremljene zone, površine 70 hektara. U zonama radi 27 poduzetnika koji zapošljavaju 620 radnika. Zone Istok i Jug mogu poslužiti kao ogledne – uspješne zone, gdje Grad Bjelovar, zapravo, više nema slobodnih parcela. Naša ulaganja i dalje traju, pa je, primjerice, lani u Zoni Istok izgrađeno parkiralište i nogostup u vrijednosti 750 tisuća kuna Ulagačima je vrlo interesantna Zona Novi Borik – Lepirac u kojoj trenutno investiraju tvrtke Čazmatrans Nova i Poduzeće za ceste Bjelovar. Zonu Novi Borik – Lepirac opterećuje neizgrađena parcela tvrtke Pevec. Na ovoj parceli, prije stečaja Pevec proizvodnje, Croatia osiguranje i Privredna banka Zagreb upisali su hipoteku nad zemljištem. Još uvijek traje sudski postupak. Grad Bjelovar svoje parcele u toj zoni prodaje i kontinuirano postoje upiti investitora. Parcela bivše tvrtke Pevec sada je u nadležnosti državnih organa, od kojih očekujemo brzinu i učinkovitost radi stavljanja te parcele u gospodarsku funkciju.
S obzirom da koalirate s SDP-om, a na vlasti je HDZ, očekujete li neke promjene u odnosu Vlade prema Bjelovaru?
– Svaka demokratski izabrana vlast mora imati zadaću razvoja, rasta, investiranja, poticanja gospodarstva, zapošljavanja, stvaranja zadovoljstva i optimizma. Ključna riječ u Hrvatskoj su reforme, kao politička i svjetonazorska potreba. Od stranaka koje će obnašati vlast u Hrvatskoj očekujem upravo te reforme, utvrđene po pravilima i principima – za sve jednako. Tada nije važno tko pripada kojoj političkoj opciji.
Bjelovaru ni do sada niti jedna Vlada, niti jedna politička opcija nije značajnije pomagala. Oslanjali smo se uglavnom na vlastite resurse i potencijal. Broj bjelovarskih političara, koji nije bio mali, u prošlom razdoblju, Bjelovaru nije donio očekivane i potrebne investicije. Od nove Vlade očekujem stvarne reforme, u cilju razvoja Hrvatske, svih jedinica lokalne samouprave, pa i Bjelovara. Puko političko verbaliziranje i samo promjena naziva institucija i ustanova nije dala rezultata do sada, a niti će ga dati u budućnosti. Očekujem i tražim korektan odnos nove Vlade prema Bjelovaru.

Visoka razina demokratskog dijaloga
Gradsko vijeće Grada Bjelovara u 2015. godini održalo je četiri sjednice, s 72 točke dnevnog reda i 60 podtočaka. Kao gradonačelnik donio sam ukupno 776 odluka, zaključaka, ugovora, rješenja i drugih akata. Uvijek se radilo o projektima od općeg, javnog interesa. Niti jedna investicija nije imala čak ni prizvuk političkih investicija. Podloga svih odluka Gradskog vijeća i gradonačelnika je dobrobit građana. U procesu donošenja odluka uvijek gajimo visoku razinu demokratskog dijaloga i uljuđenosti u komuniciranju.

Perjanica županijskog gospodarstva
BGjelovarski poduzetnici u ukupnom prihodu naše županije sudjeluju sa 61 posto, u dobiti sa 77 posto, u broju zaposlenih s 56 posto. Čine i više od polovice izvoza Bjelovarsko-bilogorske županije, konkretno 57 posto, a s jednakim postotkom sudjeluju i u investicijama. U proteklih godinu dana u Bjelovaru je zaposleno 399 osoba, što je smanjenje za 10,9 posto.