Imenovanje Jakoba Bukvića na dužnost načelnika PU bjelovarsko-bilogorske u rujnu ove godine, za ovog 53-godišnjeg policajca s diplomama Visoke policijske škole i Specijalističkog diplomskog stručnog studija kriminalistike koji je „pekao“ zanat na brojnim vodećim pozicijama unutar policijskoga sustava, dolazak u Bjelovar mogao bi se nazvati i „povratkom kući“. On je na čelu PU bjelovarsko-bilogorske već odradio jedan mandat od 2008. do 2012. godine. Što se u ovih pet godina promijenilo, koje mu je područje rada „najtvrđi orah“ te koliko su građani županije u ovome trenutku sigurni, Jakob Bukvić bez ustezanja otkriva u razgovoru za Bjelovarac.

Koje su Vas promjene – kadrovske, organizacijske, općeg stanja sigurnosti ili neke druge, dočekale nakon pet godina?

Povratak u PU bjelovarsko-bilogorsku uistinu me raduje. Prije svega jer sam, kako u policiji, tako i šire u ovoj županiji upoznao veliki broj marljivih i dragih ljudi. Kadrovskih promjena u posljednjih pet godina gotovo da i nije bilo jer me 2012. godine zamijenio čovjek sličnih pogleda u vođenju tako bitne i časne institucije, gospodin Dragutin Vurnek, kojega kao kolegu i profesionalca neizmjerno cijenim.

Pekli“ ste zanat na zahtjevnim i odgovornim pozicijama. Koje Vam je područje iz opisa poslova načelnika PU, najtvrđi orah?

Najzahtjevnije područje, ne samo meni nego i mojim kolegama iz drugih policijskih uprava, svakako su korupcija i organizirani kriminalitet. Smatram da se s tim problemom nedovoljno nosimo, a tako nas ocjenjuje i javnost. Međutim, MUP i ova PU poduzimaju niz aktivnosti u cilju prevencije i otkrivanja ovih kaznenih djela te procesuiranju počinitelja.

Kako bi ste u najkraćim crtama opisali aktualno stanje sigurnosti građana na području kriminaliteta?

Prema zabilježenim podacima, stanje je zadovoljavajuće. Posebice, ako se uzme u obzir da je u smanjenju broj kaznenih djela općeg kriminaliteta, naročito kaznenih djela krađa i teških krađa, razriješenost na razini prosječnih vrijednosti zadnjeg desetogodišnjeg razdoblja. Također, kriminalističkim su istraživanjem otkriveni počinitelji svih kaznenih djela protiv života i tijela te protiv spolne slobode koja su evidentirana tekuće godine, a upravo takva kaznena djela posebno senzibiliziraju javnost. Valja naglasiti kako je i značajno povećan broj evidentiranih kaznenih djela u području kazneno pravne zaštite djece i mladeži, posebice kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju i kaznenih djela upoznavanja djece sa pornografijom što je rezultat intenzivnijeg rada policijskih službenika.

Lani je policija razriješila 70,5 posto kaznenih djela, očekujete li povećanje toga postotka na kraju ove godine?

Koeficijent razriješenosti kaznenih djela za prvih deset mjeseci tekuće godine iznosi 75,2 posto, što je neznatno više u odnosu na prosječnu vrijednost zadnjeg desetogodišnjeg razdoblja koja je iznosila 70,3 posto, dok je ukupna stopa odbačaja kaznenih prijava na razini od 7,3 posto, što ukazuje na kvalitetan rad policije. Moram naglasiti kako ovdje ne trebamo uvijek „robovati“ samo statistici, bitno je da imamo smanjenje težih oblika nezakonitih djela, da nemamo događaja koji bi bitno utjecali na kvalitetu života naših građana, a time i na njihov osjećaj sigurnosti. Istovremeno moramo biti svjesni da iza tih statistika najčešće postoje žrtve kaznenih djela koja zaslužuju posebnu brigu i zaštitu cijeloga društva. U tom kontekstu sa 1. prosincem ove godine stupile su na snagu novele Zakona o kaznenom postupku koje će zasigurno u svojoj primjeni znatno doprinijeti sigurnosti žrtava kaznenih djela.

Raspolaže li PU s dovoljnim brojem stručnjaka na području kriminaliteta?Kadrovska popunjenost je zadovoljavajuća i ova se PU može nositi sa stanjem kriminaliteta koji se bilježi na njenom području. Tome doprinose stručni i kvalitetni policijski službenici koji zaslužuju svaku pohvalu.

Jedna od bolnih točaka je već godinama sigurnost na cestama. Na koji se način, osim još strožim sankcijama, može smanjiti broj nezgoda sa stradalima?

To se ne može postići samo represijom i većom prisutnošću policijskih ophodnji na prometnicama. Izgradnja prometne infrastrukture jedan je od najvažnijih čimbenika koji utječu na sigurnost prometa. Dobrim se pokazalo postavljanje kamera uz prometnice na kritičnim mjestima što će biti cilj u narednoj godini i na području nadležnosti naše Policijske uprave.

Kada je o gradu Bjelovaru riječ, posljednjih nekoliko godina izostaju učestali svirepi fizički obračuni među mladim. Kako to tumačite?

Na smanjenje ove vrste prekršaja prvenstveno je utjecalo smanjenje broja noćnih ugostiteljskih objekata koji su imali radno vrijeme do jutarnjih sati u užem centru grada. S obzirom na to, moguće je organizirati veću prisutnost policijskih ophodnji u kritičnim vremenima na problematičnim mjestima. Također, policijski službenici uz dosljedno postupanje po Prekršajnom zakonu i brzo procesuiranje počinitelja prekršaja te uz dobru suradnju sa Prekršajnim sudom, utječu na bolje stanje javnog reda i mira.

Prisutan je značajni porast KD-a spolne zlouporabe djece mlađe od 15 godina. Je li uistinu riječ o povećanju broja takvih zlodjela ili se ona samo češće prijavljuju?

Ove godine bilježimo porast kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, pri čemu je najveći porast broja kaznenih djela iskorištavanje djece za pornografiju. Razvojem i velikom zastupljenošću raznih društvenih servisa koji služe za komunikaciju, ujedno se otvara i mogućnost njihove zlouporabe. Najčešći problem je kod djece koja su najranjivija i koja nedovoljno poznaju zakonske norme i pravila ponašanja putem Interneta. Ona često zanemaruju da su u opasnosti iako se fizički nalaze u sigurnosti svoje sobe. Zbog niza preventivnih aktivnosti koje se poduzimaju, uključujući predavanja djeci koje drže policijski službenici za prevenciju, pridonosi se boljoj osviještenosti.

U kojim područjima sigurnosti „tapkamo“ u mjestu?

U prethodnom razdoblju policija je u vrlo visokom postotku rješavala najteže oblike kriminaliteta u usporedbi sa drugim zemljama EU, a rezultat toga je da je Hrvatska jedna od najsigurnijih turističkih destinacija. Postoji izvjestan broj neriješenih kaznenih dijela koje policija nastoji razriješiti bez obzira na protok vremena. Dakle, ne bih to nazvao „tapkanjem“ u mjestu.

Što poručujete građanima Bjelovarsko-bilogorske županije na kraju 2017. godine?

Građani naše županije mogu imati puno povjerenje u policiju i mogu se osjećati s razlogom sigurni. Pozivamo ih da s povjerenjem obavijeste policiju o svakom sumnjivom ponašanju i sumnjivim događanjima, a sve u cilju smanjenja broja kažnjivih djela na njihovu štetu, posebice kaznenih djela protiv imovine i korupcije. To će svakako biti značajan doprinos zajedničkom stvaranju sigurnijeg životnog okruženja u našoj županiji. Također, svim našim građanima i Vašim čitateljima, u ime svih djelatnika naše Policijske uprave i u svoje osobno, želim blagoslovljen Božić, sretnu i uspješnu, a nadasve mirnu novu 2018. godinu. (mrz)