„Info-edukativni punkt Blatnica“ služi za promicanje prirodnih vrijednosti i važnosti ekološke mreže Natura 2000, a u sklopu projekta financiranog bespovratnim sredstvima iz EU fondova izgrađena je Poučna staza „Lokvanjić”, uređene dvije prostoriju za edukaciju kao i nadstrešnica sa stolom i klupama smještena pored upravne zgrade koja nudi odmor od šetnje poučnom stazom. Poučna staza „ Lokvanjić “ je kružnog oblika i smještena oko ribnjaka sektora četiri dužine oko tri kilometara, a obuhvaća deset edukativnih tabli o ekosustavu močvarnih staništa i dvije promatračnice za ptice, dok su ostale dvije promatračnice smještene izvan poučne staze. Info-edukativni punkt Blatnica i Poučna staza Lokvanjić za javnost su otvoreni početkom 2016. godine, pa će uskoro proslaviti petu godišnjicu uspješnog rada.

Ekološka mreža Natura 2000

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije još 2013. godine prijavila je projekt naziva “Info-edukativni punkt Blatnica” na području ribnjaka poduzeća Štefanje d.o.o. i ostvarila bespovratna sredstva EU u iznosu od 665.017,25 kuna. Projekt je realiziran na temelju potpisanog Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u sklopu „Projekta integracije u Natura 2000“ Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Jedan od ciljeva ovog projekta je i pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u svoje investicijske programe.

Područje projekta se nalazi u ekološkoj mreži Natura 2000, odnosno ekološki važnom području za Europsku Uniju. Lokacija „Info-edukativnog punkta Blatnica“ pripada u dva Natura 2000 područja : HR1000009 Ribnjaci uz Česmu ( POP područje- područje očuvanja značajno za ptice) i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica ( POVS područje- područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove ).

Cilj ovog projekta je očuvanje šaranskih ribnjaka kao specifičnih staništa za opstanak ptica močvarica, promocija Natura 2000 područja te podizanje razine znanja i svijesti lokalnog stanovništva o važnosti vlažnih (močvarnih) staništa. Projekt se bazira na edukaciji i informiranju javnosti o važnosti očuvanja šaranskih ribnjaka i monitoringu ptica močvarica kojima su ovakva staništa neophodna za opstanak i održanje vrste ali i turizmu promatranja ptica “birdwaching” .

Više od 140 vrsta ptica

Višegodišnjim monitoringom ptica močvarica na području ribnjaka Siščani i Blatnica zabilježeno je više od 140 vrsta ptica od kojih je čak 55 Natura vrsta (vrsta značajnih za očuvanje u EU). Upravo iz tog razloga „Info-edukativni punkt Blatnica” postao je prepoznatljiva destinacija za sve ljubitelje promatranja ptica, ali i za održavanje škole u prirodi.

Usto, Javna ustanova za zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u suradnji s udrugom BIOM, a u sklopu projekta „Čazma Natura“ čiji je nositelj Grad Čazma, financira se dvogodišnje provođenje istraživanja ornirofaune na području ekološke mreže HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu.

– Istraživanje se provodi praćenjem brojnosti noćnih i dnevnih vrsta ptica, pa su tako zabilježene nešto rjeđe vrste kao što su siva štijoka, crnogli gnjurac ili ugrožene vrste poput patke žličarke i blistavog ibisa. No, u odnosu na proteklih 15-tak godina promatranja ptica, ove godine možemo izdvojiti zapažanje dvije prstenovane jedinke, čije je porijeklo provjerio Zavod za ornitologiju pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti – poručili su iz Udruge BIOM te dodali da je sredinom srpnja fotografiran veliki vranac, pripadnik vrste koja je tokom prošlog stoljeća bila ugrožena isušivanjem močvara kanaliziranjem rijeka i pretvaranjem nekadašnjih mrijestilišta riba u velika ribogojilišta.

Veliki vranac doletio s Balatona

– Nakon uspostavljanja njihove međunarodne zaštite od izlovljavanja, pomno se prati njihov polagani oporavak i rasprostiranje, pa je utvrđeno da je primjerak s bijelim prstenom AYX prstenovan 29.4.2019. kao ptić na stablu u samom središtu nedavno restauriranog močvarnog dijela mađarskog nacionalnog parka Balatonsko gorje, nekoliko kilometara jugozapadno od jezera Balaton.

Nadalje, 10. listopada 2020. fotografiran je crvenokljuni labud sa crvenim prstenom AKY. Radi se o vrsti koja je svoje područje rasprostiranja proširila u naše krajeve tokom devedesetih godina iz ne sasvim jasnih razloga, ali koji također mogu biti povezani s ranije spomenutim ljudskim zahvatima u okoliš. U svakom slučaju ovaj primjerak prstenovan je 10. kolovoza 2018. na rijeci Ljubljanica u mjestu Vrhnika, na rubu parka prirode Ljubljansko branje, 20-tak kilometara jugozapadno od Ljubljane.

Prstenovane jedinke vrlo su rijetke

Važnost uočavanja prstenovanih ptica dolazi do izražaja kada se zna da se u prosjeku uoči tek jedan prsten nakon prstenovanja 10.000 ptica raznih vrsta i veličina. Pored modernih GPS tehnologija za praćenje kretanja pojedinih primjeraka, prstenovanje velikog broja ptica važno je i zbog proučavanja značajnog dijela populacije za vrijeme cijelog postupka.

– Nadajmo se da će možda u nekoj budućnosti u okolnim zemljama biti primijećene ptice prstenovane na ribnjacima Sišćani i Blatnica, koji su trenutno unutar ekološke mreže Natura2000. Do tada, ako primijetite prsten na živoj, ozlijeđenoj ili uginuloj ptici, javite Javnoj ustanovi, Udruzi BIOM ili direktno Zavodu za ornitologiju – pojasnio je Darko Podravec iz Udruge Biom.

Poučnu stazu Lokvanjić u sklopu škole u prirodi obišli su brojni učenici iz čitave Hrvatske, ali i brojne grupe ljubitelja prirode poput članova planinarskih društava i slično, što je svakako velik doprinos turisitčkoj ponudi Bjelovarsko-bilogorske županije.