Krajem rujna 2019. u HZZ PU Bjelovar registrirano je 3.713 nezaposlenih osoba. U usporedbi s prethodnim mjesecom, broj nezaposlenih manji je 1,1 posto ili 42 osobe, a u odnosu na rujan 2018. broj nezaposlenih manji je 18,7 posto ili 856 osoba, priopćili su iz bjelovarskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Udio nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nezaposlenosti Republike Hrvatske u rujnu 2019. godine je 3,3 posto.
Podjednak je broj nezaposlenih muškaraca i nezaposlenih žena, a u obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (30,4%), a slijede osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (24,7%), osobe sa završenom osnovnom školom (23,9%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (12,9%).

Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (1.744 ili 47,0%), zatim u Ispostavi Daruvar (736 ili 19,8%), Ispostavi Garešnica (551 ili 14,8%), Ispostavi Grubišno Polje (376 ili 10,1%) te Ispostavi Čazma (306 ili 8,2%).

U rujnu 2019. godine novčanu naknadu je koristilo 750 nezaposlenih osoba ili 20,2% od ukupnog broja nezaposlenih.
Tijekom rujna 2019. iz evidencije nezaposlenih izašlo je 679 osoba. Od toga je zaposleno 475 osoba i to: 448 (94,3%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 27 (5,7%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem zasnivanja radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
Obrazovanje – 143 osobe ili 31,9%
Prerađivačka industrija – 81 osoba ili 18,1%
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 37 osoba ili 8,3%
Građevinarstvo – 34 osobe ili 7,6%
Tijekom istog mjeseca u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 637 osoba i to: 395 osoba (62,0%) izravno iz radnog odnosa, 127 (19,9%) iz neaktivnosti, 109 (17,1%) iz redovitog školovanja i 6 (0,9%) iz drugih oblika rada.